PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Technická jaderná chemie - N218010
Anglický název: Technical Nuclear Chemistry
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M218002
Pro druh:  
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: M218002
Anotace
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)
Předmět poskytuje znalosti z principů jaderných elektráren, jejich technologie, tj. materiálové zajištění, bezpečnost, chemické řežimy, legislativa. Vybrané části tematiky jsou probrány detailněji včetně příkladů z praxe. Součástí předmětu je exkurze na jaderné zařízení.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

Student bude umět: Orientovat se v problematice, posoudit souvislosti případných změn technologií, vhodnost použití nových materiálů a postupů.

Literatura
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (23.01.2018)

Bečvář a kol. : Jaderné elektrárny, SNTL Praha 1981

Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3

Zákon 263/2016

Vyhláška SUJB 422/2016

Studijní opory
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2016)

www.sujb.cz

www.surao.cz

portal.gov.cz

web.vscht.cz/sajdlp

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (25.09.2013)

1. Survey of History

2. Characteristic and Description of Atomic Nuclei

3. Nuclear radiation, nuclear fission

4. Interaction of Nuclear Radiation with Materials

5. Nuclear Rector-chemical and physical processes

6. Description of reactor types

7. Chemical regimes of PWR (WWER)

8. Effects of ionizing radiation

9. Detectors and units in radiation chemisty

10. Radiation chemistry

11. Chemistry of uranium-processing of uranium ore

12. Legislation-"atomic" law

13. Limits of irradiation of inhabitants, definition of these limits

14. Usage of radioisotopes, technology, special analytical methods, diagnostics

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

ne

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,3 8
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 13
Práce na individuálním projektu 0,7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 20
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha