PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Koroze a protikorozní ochrana energetických zařízení - N218021
Anglický název: Corrosion and Corrosion Protection of Equipment in the Power Industry
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Petrů Jana Ing.
Macák Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N218021A
Je záměnnost pro: M218009, N218021A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (25.11.2013)
The subject is focused on the fundamentals of corrosion processes, mechanisms and species. The subject makes inquiry into the factors that influence the velocity and course of corrosion in technological enviroment and especially from the point of view of conditions in energetic run. In independent chapter there are clarified specific corrosion danger in nuclear energetics. The study includes the methods of corrosion protection and effects of energetics on living environments.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: VOSTAJ (16.11.2012)

Studenti budou umět:

Mechanizmy korozních procesů a způsoby ochrany proti korozi vhodné pro provozní prostředí.

Nejčastější typy koroze vyskytující se nejen v energetických zařízeních.

Vliv teploty, namáhání, volby materiálu a pracovního prostředí v technologické praxi se zřetelem na energetický provoz.

Literatura -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (15.01.2018)

D:Karas F., Úprava kotelní vody a čistota páry, SNTL Praha, 1965

D:Hübner P., Úprava vody v energetice, vyd.VŠCHT, 2015, ISBN 978-80-7080-873-3

D:Číhal V., Korozivzdorné oceli a slitiny, Akademia Praha, 1999, ISBN 80-200-0671-0

D:Jones D.A., Principles and Prevention of Corrosion, Prentice Hall, N.Y., 1996, ISBN 0-13-359993-0

D:Bartoníček R. a kol., Koroze a protikorozní ochrana kovů, Akademie Praha, 1966

D:Uhlig H., Winston R., Corrosion and corrosion control, John Wiley&Sons, NY, 2008, ISBN 978-0-471-73279-2

D:Ritter S., Molander A., Corrosion monitoring in nuclear systems, Maney Publishing, 2010, ISBN 978-1-906540-98-2

Studijní opory -
Poslední úprava: VOSTAJ (16.11.2012)

http://www.vscht.cz/homepage/met/index

http://www.svuom.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (15.01.2018)

1. Korozní výzkum v ČR , korozní literatura, hlavní typy korozního napadení, rešerše

2. Elektrochemický článek, polarizace, depolarizace, koroze s vodíkovou

3. Přepětí korozní reakce - inhibice koroze, polarizace, depolarizace, polarizační křivka

4. Korozní proud, korozní potencial, Tafelova rovnice, Stern-Geary rovnice, polarizační odpor

5. Pasivita kovů, teorie pasivity, pasivátory, anodická ochrana

6. Železo, resp. ocel v parovodním prostředí, Pourbaix diagram, vliv hydrolýzy solí na korozi

7. Vliv napětí na korozi, mechanismy a iniciace SCC, druhy měření , křehnutí kovů

8. Korozní únava, Wöhlerova S-N křivka, rychlost šíření trhliny v CT vzorcích

9. Vliv úpravy vody na korozi energ. zařízení, atmosférická koroze, půdní koroze

10. Vysokoteplotní oxidace, Schikorrova reakce, tvorba a kinetika růstu oxidických vrstev

11. Koroze energetického bloku

12. Chemické čištění parního generátoru, pasivace, konzervace, technologie nastartování provozu

13. Korozní problematika jaderné energetiky, radiační křehnutí, trubka-trubkovice, wastage

14. Vliv energetiky na technologii prostředí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VOSTAJ (16.11.2012)

Fyzikální chemie, Anorganická chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,6 16
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,4 10
Obhajoba individuálního projektu 0,2 6
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,7 19
Práce na individuálním projektu 0,8 21
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,8 21
5 / 5 135 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha