PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Koroze a protikorozní ochrana energetických zařízení - N218021A
Anglický název: Corrosion and Corrosion Protection of Equipment in the Power Industry
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vošta Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N218021
Je záměnnost pro: M218009, N218021
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura

V.Číhal : Korozivzdorné oceli a slitiny, Akademia Praha, 1999

F.Karas : Úprava kotelní vody a čistota páry, SNTL Praha, 1965

D.A.Jones : Principles and Prevention of Corrosion, Prentice Hall, N.Y., 1996

R.Bartoníček a kol.: KOROZE a protikorozní ochrana kovů, Akademie Parha, 1966

Herbert H. Uhlig, R.Winston Revie: Corrosion and corrosion control, John Wiley&Sons, NY, 1985

Poslední úprava: SMIDOVAL (08.04.2010)
Sylabus -

1. Korozní výzkum v ČR , korozní literatura, rešerše

2. Termodynamika korozních dějů, korozní články, druhy korozního napadení

3. Přepětí korozní reakce - inhibice koroze, polarizace, depolarizace, polarizační křivka

4. Korozní proud, korozní potencial, Tafelova rovnice, Stern-Geary rovnice, polarizační odpor

5. Pasivita kovů, teorie pasivity, pasivátory, anodická ochrana

6. Železo, resp. ocel v parovodním prostředí, Pourbaix diagram, vliv hydrolýzy solí na korozi

7. Vliv napětí na korozi, mechanismy a iniciace SCC, druhy měření , křehnutí kovů

8. Korozní únava, Wöhlerova S-N křivka, rychlost šíření trhliny v CT vzorcích

9. Vliv úpravy vody na korozi energ. zařízení, atmosférická koroze, půdní koroze

10. Vysokoteplotní oxidace, Schikorrova reakce, tvorba a kinetika růstu oxidických vrstev

11. Koroze energetického bloku

12. Chemické čištění parního generátoru, pasivace, konzervace, separátory páry

13. Korozní problematika jaderné energetiky, radiační křehnutí, trubka-trubkovice

14. Vliv energetiky na prostředí

Poslední úprava: SMIDOVAL (08.04.2010)
 
VŠCHT Praha