PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Kultivační techniky a modelování bioprocesů - N319040
Anglický název: Cultivation Techniques and Modeling of Bioprocesses
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/7 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M319022
Pro druh:  
Garant: Karabín Marcel Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M319022
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ319 (16.11.2012)
Cílem předmětu je osvojení komplexní znalosti sestávající z návrhu a přípravy experimentu, jeho provedení, evaluaci získaných experimentálních dat a vyvození vztahu mezi podmínkami provedení experimentu a získanými daty. Experimentální data jsou dále použita pro vytvoření matematického modelu simulujícího průběh experimentu za různých podmínek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ319 (16.11.2012)

Studenti budou umět:

Uchovávání produkčních kmenů a příprava inokula

Přípravit experimenty, kultivace různých kultivačních zařízení, produkce požadovaných metabolitů nebo jiných produktů

Analyticky vyhodnotit vzorků

Vyhodnotit získaná data a vyvodit z nich závěry

Vytvořit matematický model simulující průběh experimentů

Literatura -
Poslední úprava: TAJ319 (16.11.2012)

Z: Moo-Young M.: Comprehensive biotechnology, Elsevier B.V., 2011, ISBN: 9780080885049

Z: Scragg A.: Environmental Biotechnology, Oxford University Press, 2005, ISBN: 0-19-926867-3

Z: Basařová G., Šavel J., Basař P., Lejsek T.: Pivovarství: Teorie a praxe výroby piva, VŠCHT Praha (1. vydání, 2010), ISBN: 978-80-7080-734-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Paulová Leona Dr. Ing. (30.07.2013)

http://eso.vscht.cz/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ319 (23.08.2013)

1. Medium and inoculum preparation, long term storage of strains (glycerol stocks, deep freezing, agar plates, freeze drying)

2. Determination of KLa, bioreactor set up, calibration of probes, sterilization

3. Batch and fed-batch cultivation in bioreactor

4. Solid state cultivation

5. Malting process, malt quality evaluation

6. Brewing process, preparation of wort, inoculation, process monitoring and evaluation

7. Continuous cultivation, kinetics of substrate consumption in packed bed bioreactor

8. Photobioreactor - batch and continuous cultivation of microalgae

9. Phase flow characterization

10. Process balancing

11. Programming language and its use in practice

12. Modelling of biotechnological processes

13. Individual project - data evaluation

14. Presentation of induvidual projects

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ319 (16.11.2012)

Základy bioinženýrství, Chemické inženýrství

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,7 20
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 0,2 6
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,3 36
Práce na individuálním projektu 1,3 36
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Obhajoba individuálního projektu 10
Protokoly z individuálních projektů 30
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha