PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Geneticky modifikované organismy - N320062
Anglický název: Genetically Modified Organisms
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M320020
Pro druh:  
Garant: Zdeňková Kamila Ing. Ph.D.
Viktorová Jitka doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M320020
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Surá Martina Ing. Ph.D. (09.11.2012)
Předmět je zaměřen na geneticky modifikované organismy (GMO) s cílem prohloubit znalosti v oblasti genového inženýrství a možnosti jeho využití. V rámci předmětu jsou vyučovány geneticky modifikované mikroorganismy, rostliny i živočichové. Probírány jsou jednotlivé metodiky přípravy GMO, jejich využití, možnosti detekce GMO a v neposlední řadě legislativa týkající se nakládání s GMO. Pozornost je věnována také internetovým databázím DNA sekvencí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Orientovat se v možnostech využití geneticky modifikovaných organismů.

Navrhnout strategii přípravy GMO.

Detekovat GMO, případně produkty z GMO.

Pracovat se sekvencí DNA v internetových databázích a programech.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

D: Primrose S.B., Twyman R.M., Principles of Gene Manipulation and Genomics, Blackwell Publishing, 2006, 1405135441

D: Slater A., Scott W., Fowler M.R., Plant Biotechnology, Oxford, 9780199282616

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

http://www.mzp.cz/

http://eagri.cz/public/web/mze/

http://www.efsa.europa.eu/

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

1.Význam geneticky modifikovaných organismů, základní pojmy

2.Strategie příprav geneticky modifikovaných organismů

3.Příprava geneticky modifikovaných mikroorganismů

4.Využití geneticky modifikovaných mikroorgansimů

5.Příprava geneticky modifikovaných rostlin

6.Využití geneticky modifikovaných rostlin

7.Příprava geneticky modifikovaných živočichů

8.Využití geneticky modifikovaných živočichů

9.Aplikace bioinformatiky do problematiky GMO

10.Metody stanovení transgenních organismů

11.Etika GMO

12.Stanovení rizika používání GMO

13.Současná česká legislativa

14.Současná evropská legislativa

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

Molekulová genetika

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňková Kamila Ing. Ph.D. (24.01.2018)

aaa

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha