PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř reakčních mechanismů v chemii potravin - N323016
Anglický název: Reaction Mechanisms in Food Chemistry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323005
Pro druh:  
Další informace: http://Doc. Dr. Ing. Karel Cejpek, Doc. Dr. Ing. M. Doležal - http://web.vscht.cz/dolezala/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Cejpek Karel doc. Dr. Ing.
Doležal Marek doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M323005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (27.06.2013)
Náplní předmětu je uvedení posluchačů do problematiky experimentálního sledování reakcí významných v laboratorní a technologické potravinářské praxi. Studenti si osvojí možnosti řízení průběhu reakcí a naučí se popisovat je kinetickými vztahy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (27.06.2013)

Studenti budou umět:

Experimentálně sledovat nejběžnější reakce významné v potravinářské praxi

Zjišťovat kinetické parametry reakcí a popisovat tyto procesy příslušnými kinetickými vztahy

Aplikovat získané poznatky pro řízení průběhu reakcí.

Literatura -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (18.11.2012)

Z: Davídek J., Velíšek J., Pokorný J.: Chemical Changes during Food Processing (Developments in Food Science 21), Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, 1990, 0444988459.

Z: Van Boekel M. A. J. S.: Kinetic Modeling of Reactions in Foods, CRC Press, Boca Raton, 2009, 9781574446142.

Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009, 9788086659176.

D: Červinka O. a kol.: Mechanismy organických reakcí, SNTL/Alfa, Praha, 1976, 0460576.

D: Upadhay S. K.: Chemical Kinetics and Reaction Dynamics, Springer/Anamaya Publishers, New York /New Delhi, 2006, 1402045468.

Studijní opory -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (13.01.2015)

http://mms02.vscht.cz/vyuka

http://mms02.vscht.cz/

http://lib-c.vscht.cz/

http://www.sciencedirect.com/

http://mms02.vscht.cz/chemreakce

Sylabus -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (18.11.2012)

1. Úvod do laboratorních cvičení, základní teorie, příprava vzorků

2. Oxidace lipidů

3. Oxidace lipidů II

4. Oxidace askorbové kyseliny

5. Stanovení antiradikálové aktivity potravin metodou DPPH

6. Stanovení antioxidační a prooxidační účinnosti potravin metodou odbarvení beta-karotenu

7. Hydrolýza bílkovin

8. Reakce neenzymového hnědnutí: sledování vzniku melanoidinů

9. Reakce neenzymového hnědnutí: sledování vzniku a transformace 1-morfolino-1-deoxy-D-fruktosy

10. Reakce neenzymového hnědnutí: mutarotace sacharidů

11. Reakce neenzymového hnědnutí: hydrolýza oligosacharidů

12. Vlhnutí potravin

13. Stanovení aktivity a obsahu vody v potravinách; vytvoření sorpční isothermy

14. Závěrečný test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (18.11.2012)

Reakční mechanismy v chemii potravin

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 20
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha