PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Speciální analýza potravin - N323034
Anglický název: Special Food Analysis
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323015
Pro druh:  
Další informace: http://web.vscht.cz/poustkaj
Garant: Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Koplík Richard prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M323015, AM323015
Anotace -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)
Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti principů a aplikací moderních metod přípravy vzorku a instrumentálních metod v analýze potravin. Přednášky jsou koncipovány do dvou částí: 1. Technická: a) odběr a příprava vzorku; b) separační, spektrometrické a elektrochemické metody; 2. Aplikační: charakteristika a analýza vybraných komponent potravin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Principy metod přípravy vzorku a jejich aplikace v analýze potravin.

Principy instrumentálních metod a jejich aplikace v analýze potravin.

Charakteristiky a metody analýzy peptidů, bílkovin, fenolů, flavonoidů, organických kyselin, alkaloidů, aditiv, kontaminantů a nanočástic.

Literatura -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

R: Kirk R.S., Sawyer R., Pearson's Composition and Analysis of Foods, Longman, 1991, ISBN 0-582-40910-1

R: Wilson R.H., Spectroscopic Techniques for Food Analysis, Wiley-Interscience, 1994, ISBN 047118554X

R: Wang J., Analytical Electrochemistry, VCH, Weiheim, New York, 1994, ISBN 1-56081-575-2

A: Kellner R. et al., Analytical Chemistry, The Approved Text to the FECS Curriculum Analytical Chemistry, Wiley - VCH, 1998, ISBN 3527288813

A: Milata V., Segla P., Vybrané metódy molekulovej spektroskopie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-227-2618-4

A: Silverstein R.M., Spectrometric Identification of Organic Compounds, 7th edition, Wiley, 2005, ISBN 978-0-471-39362-7

A: Pavia D.L. et al, Introduction to Spectroscopy 4th edition, Brooks/Cole Belmont, CA, USA, 2009, ISBN 978-0-495-11478-9

A: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P., Food Chemistry, 4th ed., Springer-Verlag, Berlin 2009 (available as an e-book in the library of ICT Prague, ISBN 9783540699347)

A: Otles S., Methods of Analysis of Food Components and Additives, CRC Press, 2005 (available as an e-book in the library of ICT Prague, ISBN 9780203503751)

Studijní opory -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

Osnovy přednášek na adrese http://web.vscht.cz/poustkaj; http://web.vscht.cz/koplikr

Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P.: Food Chemistry, 4nd ed., Springer-Verlag, Berlin 2009 (available as an e-book in the library of ICT Prague, ISBN 9783540699347)

Otles S. (editor): Methods of Analysis of Food Components and Additives, CRC Press, 2005 (available as an e-book in the library of ICT Prague, ISBN 9780203503751)

Sylabus -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

1. Analytický proces, analytický postup, pracovní charakteristiky

2. Techniky zpracování laboratorního vzorku

3. Chromatografické metody separace - preparativní a analytické

4. Elektromigrační metody separace - preparativní a analytické

5. Spojení separačních metod a hmotnostní spektrometrie

6. Molekulová absorpční spektrometrie v UV/VID

7. Infračervená spektrometrie

8. NMR spektrometrie

9. Metody atomové spektrometrie

10. Elektrochemické metody - potenciometrie, konduktometrie, voltametrie, amperometrie

11. Metody analýzy peptidů a bílkovin

12. Metody analýzy fenolů a flavonoidů

13. Metody analýzy alkaloidů a organických kyselin

14. Metody analýzy aditiv včetně nanomateriálů a kontaminantů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (03.03.2014)

Analytická chemie I; Analýza potravin a přírodních produktů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 4 84 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha