PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Balení potravin - N324026
Anglický název: Food Packaging
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Votavová Lenka Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M324001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: DOBIASJ (28.08.2013)
Předmět je zaměřen na pochopení základních funkcí obalu při zpracovává potravin, zejména na jeho funkci ochrannou. Porozumění principů konstrukce obalů z hlediska ochrany baleného produktu před mechanickými změnami, změnami vlhkosti, oxidačními procesy, změnami chuti a vůně, působení teploty, kontaminací mikroorganismy, působení hmyzu a hlodavců atd. Důraz je kladen i na hygienické aspekty obalů potravin a vliv systémů balení na životní prostředí. V základních rysech jsou zmíněny i principy balících strojů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: DOBIASJ (28.08.2013)

Studenti budou umět:

Navrhnout systém balení pro daný potravinářský výrobek včetně specifikace funkčních vlastností vhodných obalových materiálů

Specifikovat možnosti použití určitého obalového materiálu při zpracování potravin

Patřičně komunikovat s výrobci a dodavateli obalových prostředků pro potravinářské výroby

Literatura -
Poslední úprava: DOBIASJ (28.08.2013)

Z: Čurda D., Balení potravin, SNTL, Praha 1982

D: Arvanitoyannis I., Modified Atmosphere and Active Packaging Technologies, CRC Press, 2012, 978-1-43-980044-7

D: Robertson G.L., Food Packaging and Shelf Life, CRC Press, 2009,978-1-42-007844-2

D: Coles R. a kol., Food Packaging Technology, Blackwell, 2003, 978-0849397882

Studijní opory -
Poslední úprava: DOBIASJ (28.08.2013)

Sylaby předmětu Balení potravin: http://www.vscht.cz/ktk/www_324/studium/B/B.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: DOBIASJ (28.08.2013)

1. Ekonomie balení potravin, požadavky na obal

2. Základní obalové materiály, jejich vlastnosti a aplikace - dřevo, tkaniny

3. Papír

4. Kovy

5. Sklo,polymerní obalové materiály - klasifikace, obecné charakteristiky

6. Přírodní polymery, modifikované přírodní polymery

7. Syntetické polymery - polyolefíny a jejich kopolymery

8. Vinylové, akrylové a dusíkaté polymery

9. Polyestery, epoxidové pryskyřice, aminoplasty, fenolplasty. Lepidla

10. Potiskování obalů, ochranná funkce obalů, principy aktivního balení

11. Ochrana před mechanickýmizměnami, změnami vlhkosti a oxidačně-redukčními ději

12. Obal a změny teploty, balení pro mikrovlnný ohřev

13. Ekologické aspekty balení potravin, ekobilance, migrace složek obalů do potravin

14. Základní principy konstrukce balících strojů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vápenka Lukáš Ing. Ph.D. (19.09.2017)

Principy úchovy potravin

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha