PředmětyPředměty(verze: 890)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Technologie potravin oboru I - N352013
Anglický název: Advanced Food Technology I
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M352004
Pro druh:  
Garant: Bubník Zdeněk prof. Ing. CSc.
Filip Vladimír prof. Ing. CSc.
Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M352004
Anotace -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (15.11.2012)
Předmět je zaměřen přípravu potravinářských technologů a sleduje hlubší pochopení technologických procesů výroby potravin na úrovních dějů chemických a biochemických, mikrobiologických, fyzikálních a inženýrských ve zvolených potravinářských technologiích. Nabídka zahrnuje technologie výroby cukru, čokolády a cukrovinek, mlékárenské a tukové technologie, přehled technologie masa, technologie zpracování ovoce a zeleniny a technologie hotových pokrmů. Jsou sledovány současné vývojové trendy ve zpracování potravin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Sledovat, řídit a kontrolovat potravinářské technologie na úrovni dějů chemických, mikrobiologických, fyzikálních a inženýrských a z hlediska jejich vlivu na stav výrobku včetně případných změn v nutriční hodnotě.

Následně řešit provozní odchylku technologických parametrů od požadovaných.

Komunikovat s procesními a materiálovými inženýry.

Literatura -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (19.11.2012)

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2009): Co byste měli vědět o výrobě potravin? Technologie potravin. Key Publishing Ostrava, 540 stran, ISBN 978-80-7418-051-4.

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Key Publishing Ostrava, 494 stran, ISBN 978-80-7418-086-6.

Z: Kadlec P., Bubník Z., Čopíková J., Hrušková M., Příhoda J., Bohačenko I. a Vydrová H. (2000): Technologie sacharidů, skripta VŠCHT Praha, ISBN 80-7080-400-9

D: Asadi M. (2007): Beet-Sugar Handbook. Willey-Interscience a John Willey and Sons, Inc., Publication. 866 stran. ISBN 0-471-76347-0.

D: Minifie B.W.(1999): Chocolate, Cocoa and Confectionery - Science and Technology, Aspen Publishers Inc., ISBN-0-8342-1301-X.

D: Emmanuel Ohene Afoakwa (2010): Chocolate Science and Technology, Wiley Blackwell, ISBN-13: 978-1405199063.

D: Bylund G. (1995):Dairy Processing Handbook. Tetra Pak Processing Systems AB Lund Sweden, 436 stran.ISBN 9163134276.

D: Onwulata Ch. I., Huth P. J.: Whey Processing, Functionality and Health Benefits. Wiley-Blackwell, Ames 2008, ISBN 978-0-8138-0903-8.

D:Bockisch M.(1998): Fats and Oils Handbook. AOCS Press Champaign Ill., 838 stran, ISBN 0-935315-82-9

Z: Pipek,P.: Technologie masa I. 4.přepr. vydání, Kostelecké uzeniny. Praha 1995, 334 s. ISBN 890-7080-174-3.

Z: Pipek,P.: Technologie masa II. 1.ed. Karmelitánské nakladatelství, Praha, 1998, 360 s. ISBN 80-7192-283-8.

D: Somogyi L.P., Ramaswamy H.S. , Hui Y.H.(1996): Processing Fruits: Science and Technology, Volume 1, Biology principles and applications, Technomic, ISBN 1-56676-362-2.

Studijní opory -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (26.09.2013)

Sylaby přednášek.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (01.04.2014)

1. a) Sugar and its use in food and non-food applications. Sugar industry in the world.

b) Technologically important properties and polydisperse system in milk.

c) Physical properties of fatty acids and triacylglycerols: crystalline structure, polymorphism, solid-liquid and gas-liquid two-phase systems.

d) Meat and meat products - definitions, quality aspects nutritional importance, sources of meat

e) Importance and history of fruit processing industry. Transport and preliminary operations (sorting, washing, peeling, destining, desteming, cutting, etc.).

f) Introduction, terminology, category of ready-to-use food

2. a) Sugar laboratory, laboratory methods for technology control. Specification of concentrations.

b) Microbiology of milk and technologically important microorganisms.

c) Consistency of fats as thixotropic and viscoplastic substances.

d) Properties of meat: colour, texture, flavour

e) Stabilization of raw materials during processing (blanching, antioxidation dipping, osmotic dehydration, etc.).

f) The principles of shelf-life extension of ready-to-use food

3. a) Beet operation. Slicing. Juice extraction, extractors. Pulp pressing and drying of pressed pulp. Lime kiln and hydration of lime.

b) Production of milk and quality evaluation for dairy processing.

c) Technologically important reactions occurring on the carboxylic group of fatty acids.

d) Overview of meat products, properties, forming of structure, classification after shelf-life and use

e) Texture adjustment (application of hydrocolloids, maceration, pressing, homogenization).

f) The fundamental technological operations by ready-to-use food production

4. a) Juice purification, preliming, liming, 1st and 2nd carbonation, filtration, mud separation.

b) Heat treatment of milk, cooling, thermization, sterilization and UHT treatment.

c) Mechanism of interesterificacion reactions: alcoholysis, transesterification. Esterification of fatty acids.

d) Shelf-life of meat, hilling and freezing of meat, changes during storage

e) Texture adjustment (pectin gel forming, centrifugation, filtration, concentration).

f) The traditional ready-to-use food production technologies (canning, freezing and drying)

5. a) Juice heating and evaporation. Steam production and modifications, diagrams.

b) Use of separators in dairy technology. Skimming and standardization of milk.

c) Technologically important reactions and relevant interactions of the hydrocarbon chains of fatty acids.

d) Shelf-life of meat products, production operation, storage conditions

e) Preservation of fruit and vegetable products (heat sterilization, drying, freezing, fermentation, etc.).

f) Cook-chill technology

6. a) Crystallization, evaporating crystallization and centrifuging.

b) Further possibilities of reduction of microorganisms, bactofugation and microfiltration.

c) Oxidation stability of oils, fats and emulsions. Antioxidants. Vitamin fortification of commercial edible oils.

d) Raw materials - meat, additives, other materials.

e) Production of piece goods (stewed fruit, canned vegetable).

f) Sous-vide technology

7. a) Modeling and balances. Heat and water economy.

b) Homogenisation of milk and its technological application.

c) Raw materials for the production of vegetable and animal oils and fats. Potential of vegetable oils.

d) Operation in meat production: salting, curing, mincing, mixing.

e) Production of piece goods (dried fruit and vegetable, frozen fruit and vegetable, products preserved by lactic fermentation, candied fruit, etc.).

f) Delicatessen production, assortment classification, technology, good praxis principles

8. a) Sugar refining. Inventory calculation. White sugar products. Cane sugar manufactory.

b) Interplant transport of milk. Storage and process tanks. Process control.

c) Storage and transportation of oilseeds and crude oils.

d) Heat treatment in production and at consumer, meat preserves.

e) Production of macerated products (fruit semiproducts, jam and marmalades).

f) Food safety principles application, GMP, GHP, 10 gold rules WHO, HACCP

9. a) History and legislation of chocolate and confectionery. Confectionery raw materials, cocoa beans, nuts, dyes e.g.

b) Production of pasteurized and sterilized milk and cream.

c) Oilseed processing. Seed pretreatment, mechanical expeller pressing.

d) Forming and packaging of meat products, technological a distribution packaging materials, filling of sausage mixture.

e) Production of macerated products (tomato and spinach paste, ketchup).

f) Product development

10. a) Basic and modified flow sheet of chocolate production - roasting, grinding, winnowing, milling, mixing, refining, conching, tempering. forming, cooling, package

b) Properties of cream and its treatment for butter production. Physical and biological ripening of cream.

c) Solvent extraction of oilseeds and expeller pressed cakes. Production of animal fats.

d) Smoking, drying and fermentation; forming of specific flavour, modern control of processes.

e) Production of cloudy drinks and fruit baby food.

f) Technological news, instruments of technological optimization

11. a) Physico-chemical properties of cocoa butter and alternatives. Technology of cocoa powder and instant powders. Principles of confectionery technology.

b) Production of butter and mixed emulsified fats, their properties and evaluation.

c) Refining of oils and fats: degumming, neutralization of free fatty acids.

d) Quality meat products and defects

e) Production of clear juices.

f) Equipment for ready-to-use food production

12. a) Physico-chemical properties of confectionery solutions, transition phases. Technology of candy and fondant.

b) Technology of ice-cream, its properties and evaluation.

c) Refining of oils: bleaching and deodorization.

d) Health benefits and risks.

e) Production of juice concentrates.

13. a) Technology of confectionery jelly. etc. Engineering calculations of confectionery processes.

b) Evaporation of milk, production and evaluation of condensed milk products.

c) Physical refining of oils.

d) Correct storage and manipulation with meta and meat products

e) Production juice syrups and lemonades.

14. a) Process control of confectionery technology.

b) Drying of milk and whey. Technology, properties and evaluation of dried milk products.

c) Production technology of edible oils and lecithin.

d) Culinary treatment of meat and meat products.

e) Special production - pectin, mustard, fruit wines, etc.

Comments:

a) Sugar technology, Technology of chocolate and confectionery: 3+2 credits / 34+22 hours

b) Dairy technology 3 credits / 34 hours

c) Technology of fats:2 kr credits / 22 hours

d) Meat technology:- overview 1 / 11 hours

e) Fruit and Vegetable Processing -owerview 3 credits / 34 hours

f) Technology of ready-to-use food 1 / 11 hours

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (19.11.2012)

Chemie potravin, Biochemie I, Mikrobiologie

Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 10
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha