PředmětyPředměty(verze: 878)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Techniky měření a interpretace NMR spekter - N402032
Anglický název: Techniques of Measurement and Interpretation of NMR Spectra
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402012
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/anl/dolensky/technmr/index.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: M402012
Anotace -
Poslední úprava: Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D. (19.11.2012)
Předmět je zaměřen na detailní interpretaci 1D a 2D NMR spekter ve vztahu ke struktuře organických látek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Detailně interpretovat 1D a 2D NMR spektra (zejména 1H, 19F, 13C, 31P, 15N, APT, HOMODEC, NOE, NOEDIF, NOESY1D, 2D NOESY, 2D HMBC, 2D HSQC, 2D COSY, 2D TOCSY, ...), a na základě jejich kombinace jednoznačně přiřadit signály daným atomům v molekule, či navrhnout strukturu neznámé látky.

Literatura -
Poslední úprava: Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D. (30.09.2013)

D:

Holík: Čtyři lekce z NMR, Univerzita J. E. Purkyně, 1987

Hollerton: Essential Practical NMR for Organic Chemistry, Kindle Edition, 2011.

Studijní opory -
Poslední úprava: Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D. (30.09.2013)

Web: http://www.vscht.cz/anl/dolensky/technmr/index.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Přednášky

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D. (30.09.2013)

1. NMR spectrometer, the origin of NMR signal, the basic parameters of the NMR spectra

2. Chemical and magnetic equivalency of cores, dynamic NMR

3. The multiplicity of signals, interaction 1H-1H

4. Techniques for the measurement and interpretation of 1H NMR spectra

5. Homonuclear decoupling, J-resolved, COSY, LR COSY and TOCSY

6. Nuclear Overhauser effect, NOEDIF, 1D and 2D NOESY, ROESY

7. Heteronuclear interactions, 1H, 13C, 31P, 19F, 2H and 15N

8. 13C NMR spectra, isotopomers

9. Techniques for the measurement and interpretation of the 13C NMR spectra, 1H decoupling, ATP, DEPT

10. Measurement and interpretation of 2D 1H-13C gHSQC

11. Measurement and interpretation of 2D 1H-13C gHMBC

12. Superposition information from NMR experiments

13. Interpretation of spectra of known substances, prediction of NMR spectra

14. Identification of unknown substances from NMR spectra

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D. (30.09.2013)

Znalost základních vztahů mezi strukturou organické látky a jejím 1H a 13C NMR spektry.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 25
Ústní zkouška 75

 
VŠCHT Praha