PředmětyPředměty(verze: 882)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do kriminalistické odorologie - N402091
Anglický název: Introduction to Criminalistic Odorology
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Vyhnálek Oldřich Ing. CSc.
Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: M402029
Anotace -
Poslední úprava: VED402 (14.12.2012)
Úvod do kriminalistické odorologie poskytuje základy znalostí o lidském pachu, o jeho genetickém podkladu, o jeho molekulovém složeni a o čichových schopnostech psů při kriminalistické identifikaci a detekci jiných pachů (výbušniny, drogy, atp.). Přednáška je doplněna i právními aspekty kriminalistické odorologie a příklady z kriminalistické praxe. Předmět poskytuje základní informace o využívání čichu psa lidmi. Dále je popsána anatomie a fyziologie čichu se zvláštním zřetelem ke psu domácímu. Zvláštní přednášky jsou věnovány lidskému pachu, kriminalistické odorologii, genetice čichu a centrálním olfaktorickým strukturám. Studenti jsou rovněž stručně informováni o metodách výcviku psů k pachovým pracím.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: VED402 (16.12.2013)

Student will be able to:

understand the importance of odors for forensic analysis. Will be familiar with the theory and applications of the use of scent stop watching people, person identification, detection of drugs and explosives detection. It will also be familiar with aspects of scents such evidence as relevant legislation. The importance and applicability of scents will be documented by a number of examples.

Literatura -
Poslední úprava: VED402 (01.10.2013)

Z: STRAUS, J., KLOUBEK, M. Kriminalistická odorologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 184 s., ISBN 978-80-7380-238-7.

Z: STRAUS, Jiří a kolektiv. Úvod do kriminalistiky, 3. rozšířené vydání, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 173 s., ISBN 978-80-7380-367-4.

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (25.09.2013)

Žádné.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: VED402 (25.09.2013)

1.The history and present use of olfactory ability of dogs people

2.Anatomy of the olfactory system of the dog

3.Teorie transduction mechanisms of primary olfactory perception

4.Olfactory information cascade

5.Genetics of smell

6.Recognition models odor molecules

7.Central olfactory structures

8.Sensitivity of canine olfaction

9.Dog Training in monitoring human scent

10.Training a dog to detect odors of interest

11.human scent

12.Forensic odorology a dog's nose in the fight against crime

13.Legal aspects odorology

14.Sample dog training

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: VED402 (12.08.2013)

Žádné.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (12.08.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha