PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pokročilé metody zpracování signálů - N402100
Anglický název: Advanced Methods of Signal Processing
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402033
Pro druh:  
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M402033
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)
The lecture will acquaint students with advanced mathematical methods of signal processing, with advanced methods of filtering, anti-aliasing, modulation and demodulation. The lecture will also contain links to work with the hardware for the management of experiments and the foundations of control experiments.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: VED402 (16.12.2013)

Students will be able:

to solve tasks related to decrypting of electronic information, which is the result of experimental activity. They will be able to design and create the numeric filters, they will be able to override or remove noise and they will be proficient in the use of simple or multiple modulation techniques. Numerical processing of experiments, including simulations, deconvolutions, etc.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)

R: Steven W. Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, ISBN-10: 0966017633

R: Steven Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing � Estimation theory, Prentice Hall; 1 edition (April 5, 1993), ISBN-10: 0133457117

R: Steven Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing � Detection theory, Prentice Hall; 1 edition (February 6, 1998), ISBN-10: 013504135X

R: Monson Hayes: Statistical digital signal processing and modeling, Wiley; 1 edition (April 11, 1996), ISBN-10: 0471594318

A: Jan. J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, VUT v Brně, 1997

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: VED402 (14.12.2012)

1. Obecná formulace signálu a šumu

2. Stochastický signál

3. Šum

3. Modulace signálu (amplitudová, frekvenční, fázová)

4. Demodulace signálu

5. Digitalizace signálu, vzorkování

6. Konvoluce

7. Diskrétní Fourierova transformace

8. Aplikace DFT

9. Vlastnosti DFT

10. Filtrování signálu (Wienerův filtr, Kalmánův filtr, atd.)

11. Vyhlazování signálu

12. Syntéza signálu

13. Regrese - lineární a nelineární

14. Softwarové a hardwarové řízení experimentů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)

Matematika

Fyzika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha