PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Inženýrství biologických procesů - N409012
Anglický název: Biological Process Engineering
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D.
Hasal Pavel prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B409009, AB409009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (19.11.2012)
Předmět umožní studentům získat základní přehled o kvantitativním popisu procesů, které probíhají při enzymové katalýze a v bioreaktorech. K tomu jsou využívány principy a metody chemického inženýrství, zejména bilance hmoty a energie s využitím rychlostních vztahů pro přenos hmoty i pro vlastní biochemickou/biologickou přeměnu. Student bude obeznámen zejména s enzymovými procesy a bioprocesy, ale také s výčtem jednotkových operací, které jsou využívany k předzpracování vstupů a zpracování výstupů z reaktoru.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (27.09.2013)

Students will be able to:

apply chemical engineering methods to biological processes

describe kinetics of biomass and product formation

describe quantitatively and design a simple bioreactor - chemostat

Literatura -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (20.11.2012)

Z: Shuler M. L., Kargi F., Bioprocess Engineering. Basic Concepts, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002, 0-13-081908-5

D: Doran P., Bioprocess Engineering Principles, Academic Press, 1995, New York, 9780122208553

Studijní opory -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (30.08.2013)

přednášky v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách ústavu (www.vscht.cz/uchi)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)

1. Introduction to the studies. Engineering and biological access to problem solving (production penicillin).

2. Basic piece of knowledge from cellulate biology.

3. Enzymes: classification, molecular structure, common characteristics and characteristics of enzymes.

4. Enzyme system kinetics, kinetic models, determination of kinetic parameters.

5. Immobilization of enzymes and microbial cells, used techniques and methods.

6. Transport processes in systems with immobilize enzymes. Manufacturing of enzymes, application of enzymes.

7. Simulation of kinetics microbial growth and performance metabolites, stoichiometry.

8. Influence of cultural conditions on kinetics of growth microbial cells.

9. Cellular growth and performance metabolites in batch cultures.

10. Cellular growth and performance metabolites in continuous cultures.

11. Fermenters, selection cultural method, bath and continuous bioreactors.

12. Simulation of fermenters, immobilize microbial cell, fermentation solid - state. Transmission masses.

13. Scale-up criteria, running and drive bioreactors. Simulation of bioreactors.

14. Aeration, sterilization.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (01.10.2013)

Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Průběžné a zápočtové testy 35
Ústní zkouška 35

 
VŠCHT Praha