PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Programové prostředky pro měření a řízení - N444013
Anglický název: Programming for Measurement and Control
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M444002
Pro druh:  
Další informace: http://tresen.vscht.cz/ufmt/cs/elektronicke-pomucky.html
Garant: Fitl Přemysl Ing. Ph.D.
Vrňata Martin prof. Ing. Dr.
Je záměnnost pro: M444002
Anotace -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (19.11.2012)
Předmět má za cíl seznámit studenty s vybranými softwarovými prostředky pro měření a řízení. Přavážnou část semestru je probíráno především prostředí NI LabVIEW které je svými vlastnostmi pro studenty VŠCHT Praha zcela vyhovující. Prostředí LabVIEW má v sobě implementován "grafický" programovací jazyk který umožňuje pohodlný a rychlý vývoj aplikací pro měření jak ve výzkumu tak v praxi, zároveň však není příliš složitý a základní práci s ním zvládne i člověk bez znalosti vyšších programovacích jazyků. V rámci přednášek i cvičení jsou probírány i možnosti připojení měřících přístrojů k PC a jejich řízení a čtení naměřených dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Student bude umět:

Základní programové struktury a funkce prostředí NI LabVIEW.

Vytvořit jednoduchý program v prostředí NI LabVIEW.

Způsoby komunikace s měřícími přístroji z laboratorní a průmyslové praxe.

Literatura -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Z: Návod k programovému prostředí NI LabVIEW, dostupný v rámci nápovědy integrované v softwaru

Studijní opory -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (19.11.2012)

http://tresen.vscht.cz/ufmt/cs/elektronicke-pomucky.html

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Vypracovaná samostatná práce na dohodnuté téma.

Absolvování závěrečného testu.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ444 (30.08.2013)

1) Introduction to LabVIEW - Virtual instrumentation - the basics

2) LabVIEW - Structures (using loops in the program)

3) LabVIEW - Array + Graph (data tables and views)

4) LabVIEW 4 - Cluster + String (works with non-numeric data types)

5) LabVIEW 5 - File I / O + Report (storing data in LabVIEW)

6) LabVIEW 6 - Subv, Icon / Connector Pane (sub-creation exe file)

7) LabVIEW 7 - Vision (Image Analysis in LabVIEW)

8) LabVIEW 8 - Communications with MATLAB MathScript, call external code (DLL, ActiveX)

9) Communication busses used for data collection RS232, RS485, GPIB, LAN. Description of communication in LabVIEW - (NI-VISA).

10) Modern measurement device. Types of available drivers for instruments (VI, IVI, DLL).

11) The installation procedure.

12) Possibilities other environments: HP-VEE, LabWindows CVI, ControlPanel

13) IMAQ Vision Builder. Automatic image analysis using LabVIEW

14) Individual project

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ444 (27.06.2013)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Student v rámci samostatné práce vytvoří program na téma dohodnuté s vyučujícím na začátku semestru. Tento program bude v závěru semestru klasifikován.

Student musí absolvovat závěrečný test s hodnocením minimálně klasifikačním stupněm E.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 40
Zkouškový test 60

 
VŠCHT Praha