PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř měřicí a řídicí techniky - N444020
Anglický název: Measuring and Control Engineering: Laboratory
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Fitl Přemysl Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B444009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (19.11.2012)
Předmět je zaměřen na procvičení praktických dovedností z oblasti měřicí a řídicí techniky používané v chemických a potravinářských podnicích současnosti. V průběhu semestru se studenti seznámí s problematikou měření a regulace technologických veličin jako jsou teplota, tlak, výška hladiny a průtok; dále pak s vlastnostmi a praktickým ovládáním regulátorů typu P, PI , PID; základy použití a praktickou aplikací analýzy obrazu; základy logického řízení a programování jednoduchých programovatelných logických automatů; aplikací termografie a bezdotykového měření teploty.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Základní vlastnosti regulátorů typu P, PI, PID a možnosti jejich praktického použití při regulaci provozních veličin.

Vytvořit jednoduchý program pro programovatelný logický automat Siemens Logo!

Vyhodnotit obraz z pomocí nástrojů pro obrazovou analýzu.

Základní teorii a možnosti použití jednoduché termovizní techniky a bezdotykových teploměrů.

Základní teorii a použitelnost polovodičových senzorů plynných látek.

Literatura -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Z:Návody na laboratorní úlohy jsou přístupné po přihlášení v sekci elektronických pomůcek na stránkách ústavu 444 -> http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Studijní opory -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (19.11.2012)

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ444 (30.08.2013)

1) Introduction, safety, basics of regulation.

2) Non-contact temperature measurement (BMT)

3) Measurement and control level (40)

4) Automation of Image Analysis (OA)

5) Automation of Image Analysis (OA)

6) Semiconductor gas sensors (PS)

7) Measurement and control of pressure, temperature (GT, GP)

8) Measurement and control of flow, level (GF, GL)

9) Temperature control with electronic controller (EQ)

10) Process control - logic circuits (H)

11) Wireless sensors used in industry (BS)

12) Simple programming of logic controller Logo! (PLC)

13) Simple programming of logic controller Logo! (PLC)

14) Spare

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Absolvování všech laboratorních prací s hodnocením jednotlivých prací nejhůře klasifikačním stupněm E.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha