PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Angličtina - středně pokročilí II - N834021
Anglický název: English - intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Je záměnnost pro: V834006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)
Předmět je zaměřen na důkladné osvojení gramatických a lexikálních struktur, rozšíření a zdokonalení schopnosti komunikace a též písemné formy vyjadřování.Cílem předmětu je dosáhnout úrovně B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

Studenti budou umět :

  • volně komunikovat na jakékoliv zvolené téma bez významnějších chyb
  • vyjádřit své přání, argumentovat, vysvětlovat svůj názor a postoj
  • napsat formální dopis, novinový článek
  • připravit prezentaci na vybrané téma a prezentaci přednést
  • připravit zprávu - podat, napsat
Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (23.11.2016)

Z: Oxenden C.,Latham-Koeing Ch., English File Upper-intermediate,MultiPack B,third edition, Oxford University Press, 2014, 9780194558631

D: Foley M.,Hall D., Advanced Learner´s Grammar, Longman,2005, 0582403839

D: Prodromou L.,Grammar and Vocabulary fo First Certificate, Longman, 2005, 978058240018X

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2016)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

1. Hudba, hudební festivaly; Slovesné vazby - gerundium a infinitiv

2. Spánek; Vazby " used to, be used to, get used to "

3. Sdělovací prostředky; Přímá a nepřímá řeč, vyjádření " like - as "

4. Formální dopis - forma,struktura - článek do novin

5. Slova a slovní spojení - kolokace; Členy - použití

6. Prezentace - forma, příprava

7. Města a venkov; Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná, vazba "have something done"

8. Věda a výzkum; Vyjádření počtu a množství, kvantifikátory

9. Zpráva - forma, struktura

10.Přací věty - vyjádření přání, prosby; Přídavná jména s "-ed / -ing", frázové sloveso "go"

11.Obchod a reklama;Vedlejší věty účelové;" whatever, whenever, etc."

12.Vznik a původ slov; Tvoření slov - prefixy

13.Esej - forma, struktura; Diskuse - vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu

14.Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

Znalosti na úrovni Angličtina -středně pokročilí I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha