PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Němčina - mírně pokročilí I - N834024
Anglický název: German - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 26 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (09.02.2016)

Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem je dosáhnout úrovně A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (18.11.2012)

Studenti budou umět :

  • vyjádřit se ústní i písemnou formou ohledně přítomnosti, minulosti i budoucnosti
  • popsat událost, převyprávět příběh
  • popsat město a zajímavá místa v něm,zeptat se na cestu a popsat trasu
  • vyjádřit své plány a přání
Literatura -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L.,Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

D: Hilpert S.,Kalender S.,Kerner M.,Orth-Chambah J.,Schümann A.,Specht F.,Weers D.,Gottstein-Schramm B.,Krämer-Kienle I.,Reimann M.,Schritte International

5,Huber Verlag,Ismaning,2007, 9783190018550

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning 2010, 9783190116577

D: Funk H.,Kuhn CH.,Demme S.,Winzer B.,Niemann R. Christiana C.,Studio D B1,Nakladatelství Fraus,Plzeň, 2008, 9788072387342

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (08.06.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ834 (16.10.2013)

1. Préteritum a perfektum silných sloves /skupina A-B-A/.

2. Stupňování přídavných jmen a příslovcí, článek l. 11- Im Supermarkt.

3. Vyjadřování měr, množství a hmotnosti, početní úkony. Samostatné tvary číslovky ein,

přivlastňovacích zájmen a zájmena kein.

4. Préteritum a perfektum silných sloves /skupina A-B-B/, německá přísloví.

5. Préteritum a perfektum silných sloves /skupina A-B-C/, zájmeno einander.

6. Vazby některých německých sloves, zájmenná příslovce. Článek l. 12 : Haben Sie es gewusst?

7. Préteritum a perfektum smíšených sloves, další číslovky.

8. Trpný rod průběhový a stavový.

9. Článek l. 13- Eine Stadtrundfahrt durch Berlin. Věty účelové.

10. Konjunktiv II. - 1.část (konjunktiv préterita, opisný tvar s würde).

11. Článek 1. 14 : Nach Potsdam oder in den Harz, příčestí přítomné.

12. Plusquamperfektum, věty časové.

13. Konjunktiv II. - 2.část (konjunktiv plusquamperfekta aktiv, pasiv), podmínkové věty.

14. Článek 1. 15 : Abschied und Rückkehr.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (01.09.2013)

Znalosti na úrovni Němčina II - začátečníci.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha