PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Němčina - mírně pokročilí I - N834024
Anglický název: German - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Je záměnnost pro: V834009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (09.02.2016)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem je dosáhnout úrovně A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (18.11.2012)

Studenti budou umět :

  • vyjádřit se ústní i písemnou formou ohledně přítomnosti, minulosti i budoucnosti
  • popsat událost, převyprávět příběh
  • popsat město a zajímavá místa v něm,zeptat se na cestu a popsat trasu
  • vyjádřit své plány a přání
Literatura -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (03.09.2018)

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L.,Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

A: Hilpert S.,Kerner M.,Niebisch D.,Specht F.,Weers D.,Reimann M.,Tomaszewski A.,Schritte International 4,Huber Verlag,Ismaning,2007, 9783190018543

D: Hilpert S.,Kalender S.,Kerner M.,Orth-Chambah J.,Schümann A.,Specht F.,Weers D.,Gottstein-Schramm B.,Krämer-Kienle I.,Reimann M.,Schritte International

5,Huber Verlag,Ismaning,2007, 9783190018550

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning 2010, 9783190116577

D: Funk H.,Kuhn CH.,Demme S.,Winzer B.,Niemann R. Christiana C.,Studio D B1,Nakladatelství Fraus,Plzeň, 2008, 9788072387342

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (08.06.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (03.09.2018)

1. Préteritum slabých sloves a sloves sein, haben, werden.

2. Perfektum slabých sloves a sloves sein, haben, werden.

3. Vedlejší věty vztažné.

4. Slovesné vazby a zájmenná příslovce.

5. Skloňování vlastních jmen, zeměpisná přídavná jména.

6. Závislý infinitiv.

7. Zpodstatnělá přídavná jména.

8. Souřadící spojky.

9. Příčestí v přívlastku, tvoření slov.

10. Téma : "Telefongespräch"

11. Téma: "Auslandreise"

12. Téma: " Eine Reise nach Deutschland"

13. Silná slovesa préteritum a perfektum - úvod.

14. Test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (01.09.2013)

Znalosti na úrovni Němčina II - začátečníci.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha