PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Němčina - mírně pokročilí I - V834009
Anglický název: German - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem je dosáhnout úrovně A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět :

  • vyjádřit se ústní i písemnou formou ohledně přítomnosti, minulosti i budoucnosti
  • popsat událost, převyprávět příběh
  • popsat město a zajímavá místa v něm,zeptat se na cestu a popsat trasu
  • vyjádřit své plány a přání
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L.,Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

D: Hilpert S.,Kalender S.,Kerner M.,Orth-Chambah J.,Schümann A.,Specht F.,Weers D.,Gottstein-Schramm B.,Krämer-Kienle I.,Reimann M.,Schritte International

5,Huber Verlag,Ismaning,2007, 9783190018550

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning 2010, 9783190116577

D: Funk H.,Kuhn CH.,Demme S.,Winzer B.,Niemann R. Christiana C.,Studio D B1,Nakladatelství Fraus,Plzeň, 2008, 9788072387342

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (05.09.2019)

1. Opakování slovesných tvarů, další gramatiky a oprašování slovní zásoby.

2. Slovesné vazby, skloňování vlastních jmen.

3. Zájmenná příslovce, zeměpisná přídavná jména.

4. Téma "Telefonieren, E-mail, Handy, Computer".

5. Préteritum sloves slabých, pomocných a modálních.

6. Zpodstatnělá přídavná jména. Téma "Auslandreise".

7. Souřadící spojky a slovosled těchto souvětí.

8. Vedlejší věty vztažné, tvoření slov.

9. Perfektum sloves slabých, pomocných a způsobových.

10. Příčestí minulé v přívlastku a jeho použití.

11. Závislý infinitiv, Téma "Kultur".

12. Časová souvětí, jejich spojky a slovosled.

13. Úvod do problematiky minulého času silných sloves.

14. Test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Znalosti na úrovni Němčina II - začátečníci.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha