PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Němčina - mírně pokročilí II - N834025
Anglický název: German - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Je záměnnost pro: V834010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (09.02.2016)
Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (18.11.2012)

Studenti budou umět :

  • vyjádřit možnost, schopnost, nutnost v běžné komunikaci
  • vyjádřit svůj názor a postoj
  • požádat o radu a radu či doporučení poskytnout
  • jazykově zvládat náročnější situace (nehoda, úraz, ztráta, okradení)
  • informovat o své zemi včetně různých tipů
Literatura -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (03.09.2018)

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L.,Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

D: Hilpert S.,Robert A.,Schümann A.,Specht F.,Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Krämer-Kienle I.,Schritte International 6,Huber Verlag,Ismaning,2008,

9783190018567

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning 2010,9783190116577

D: Funk H.,Kuhn CH.,Demme S.,Winzer B.,Niemann R. Christiana C.,Studio D B1,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2008, 9788072387342

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (08.06.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (03.09.2018)

1. Préteritum a perfektum silných sloves - opakování, rozdělení do skupin.

2. Préteritum a perfektum silných sloves, skupina A - B- A.

3. Směrová příslovce "hin" a "her" a jejich složeniny. Zpodstatnělý infinitiv.

4. Infinitiv závislý na slovesu.

5. Vedlejší věty časové, tvoření slov.

6. Préteritum a perfektum silných sloves, skupina A - B - B.

7. Préteritum a perfektum silných sloves, skupina A - B - C.

8. Souřadící spojky - shrnutí.

9. Příčestí minulé silných sloves, vynechávání členu.

10. Préteritum a perfektum silných sloves, smíšená slovesa.

11. Téma: "Der Alltag".

12. Téma: "Kultur".

13. Téma: Urlaub mit Sport.

14. Test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (01.09.2013)

Znalosti na úrovni Němčina I - mírně pokročilí.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha