PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Němčina - mírně pokročilí II - V834010
Anglický název: German - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Záměnnost : N834025
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět :

  • vyjádřit možnost, schopnost, nutnost v běžné komunikaci
  • vyjádřit svůj názor a postoj
  • požádat o radu a radu či doporučení poskytnout
  • jazykově zvládat náročnější situace (nehoda, úraz, ztráta, okradení)
  • informovat o své zemi včetně různých tipů
Literatura -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (19.08.2021)

Z: Pude A. a kol., Menschen B1 - Kursbuch, Huber Verlag 2019, 9783192119033

Z: Spyri Johanna, Menschen B1 - Arbeitsbuch, Huber Verlag 2014, 78-3-19-111903-4

D: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L., Německy s úsměvem nově, Nakladatelství Fraus, Plzeň,2011, 9788072389902

D: Gottstein-Schramm B.,Dutzstein B.,Specht F., Schritte Neu Übungsgrammatik, Huber Verlag, Ismaning 2017, 978-3-19-011081-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (05.09.2019)

1. Opakování slovesných tvarů, další gramatiky a oprašování slovní zásoby.

2. Préteritum a perfektum silných sloves, úvod.

3. Préteritum a perfektum silných sloves /skupina A-B-A/, příčestí minulé slabých a silných sloves v přívlastku.

4. Text "Mein Tag", opakování a procvičování předložek.

5. Préteritum a perfektum silných sloves /skupina A-B-B/.

6. Přehled spojek a procvičování slovosledu věty hlavní a vedlejší po jednotlivých typech spojek.

7. Směrová příslovce "hin, her" a jejich složeniny.

8. Préteritum a perfektum silných sloves /skupina A-B-C/.

9. Téma "Sport", opakování skloňování adjektiv.

10. Préteritum a perfektum smíšených sloves.

11. Téma "Unterwegs in Deutschland".

12. Procvičování tvarů minulého času jak slabých, tak silných sloves v různých typech vět.

13. Příčestí minulé a přítomné a jejich použití.

14. Test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (16.08.2021)

Znalosti na úrovni Němčina - mírně pokročilí I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha