PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Němčina - středně pokročilí II - N834027
Anglický název: German - intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Je záměnnost pro: V834012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (09.02.2016)
Předmět je zaměřen na důkladné osvojení gramatických a lexikálních struktur, rozšíření a zdokonalení schopnosti komunikace a též písemné formy vyjadřování.Cílem předmětu je dosáhnout úrovně B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (18.11.2012)

Studenti budou umět :

  • volně komunikovat na jakékoliv zvolené téma bez významnějších chyb
  • vyjádřit své přání, argumentovat, vysvětlovat svůj názor a postoj
  • napsat formální dopis
  • jazykově obstát v oblastech banky a médií
Literatura -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

Z: Nekovářová A.,Fliegler D.,Alltagssprache Deutsch,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2003, 8072381431

D: Hering A.,Matussek M.,Perlmann-Balme M.,Deutsch als Fremdsprache,Übungsgrammatik für die Mittelstufe,Hueber Verlag,Ismaning,2009, 9783190116577

D: Antal Z.,Mohácsi J.,Mittelstufe Deutsch B2,Infoa ,Dubicko,2009, 978802406555

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (08.06.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (18.11.2012)

1. Svět počítačů, Klávesnice, Copak se děje?

2. Během pár sekund surfovat okolo světa, Důležité internetové pojmy, E-mail.

3. Srdečně vítáme! V kanceláři, Domluvit termín, Plánování.

4. Práci snů o krok blíže, Příčiny nezaměstnanosti.

5. Pracovní inzeráty, Motivační dopis, Založení existence.

6. Pozvání na pohovor, Co firma nabízí, Pár rad pro úspěšné ucházení o práci.

7. Máme v kanceláři myš! Psací stůl, Inzeráty na nemovitosti, Hladina hluku ve velkých kancelářských prostorách.

8. Právní podoba podniku, Formy spolupráce.

9. Růst na světovém trhu, Akcie, Prezentace firmy.

10. Čas a prostor už nehrají roli, Web je mnohem víc než pokladnička, Kultura podnikání.

11. Marketing a reklama, důležité reklamní prvky.

12. Německo - veletrhy a veletržní města, Účast na veletrzích.

13. Od poptávky k nabídce, Hledáme dodavatele.

14. Platební podmínky, Zakázka, Objednávka je tu, Faktura.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (01.09.2013)

Znalosti na úrovni Němčina I - středně pokročilí.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha