PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Francouzština - mírně pokročilí II - N834031
Anglický název: French - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strachovská Lenka Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Hartigová Hana Mgr. (15.11.2012)

Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Strachovská Lenka Mgr. (10.02.2016)

Studenti budou umět :

  • porozumět telefonickým vzkazům a krátkým interview,
  • porozumět písemným informacím a výměně názorů,
  • zapojit se do organizace kulturní akce,
  • vyjádřit radost, nadšení, nespokojenost, smutek a zklamání,
  • vyprávět zážitky z cest,
  • domluvit se při návštěvě lékaře.
Literatura -
Poslední úprava: Strachovská Lenka Mgr. (09.02.2016)

Z: Baglieto D., Girardeau B., Agenda 2, Méthode de français, Hachette Livre, 2011, 9782011558046 (lekce 4-6)

Z: Baglieto D., Gloanec A., Agenda 2, Cahier d´activités, Hachette Livre, 2011, 9782011558053 (lekce 4-6)

D: Grégoire M.,Thiévenaz O., Grammaire progressive du français avec 600 exercices-niveau intermédiaire, CLE International,Paris,2003, 9782090338485

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (08.06.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Strachovská Lenka Mgr. (09.02.2016)

1. Čtvrť, kde bydlím.

2. Organizace kulturní akce, vyjádření budoucnosti.

3. Nehody, návštěva lékaře.

4. Vyjádření pocitů, vyjádření minulosti.

5. Popis vlastností osoby.

6. Životní prostředí. Nepřímá řeč v přítomnosti.

7. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu. Stupňování - 2. stupeň.

8. Vyjádření nadšení. Stupňování - 3. stupeň.

9. Možnosti, jak zlepšit životní prostředí.

10. Vzpomínky a vzpomínání.

11. Vyprávění v minulosti. Passé composé a imparfait.

12. Komentování fotografií z dovolené.

13. Opakování, test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (08.06.2016)

Znalosti na úrovni Francouzština I - mírně pokročilí

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha