PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Francouzština - mírně pokročilí II - N834031
Anglický název: French - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strachovská Lenka Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (21.06.2018)

Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (21.06.2018)

Studenti budou umět:

• porozumět krátkým dialogům o běžných životních záležitostech

• porozumět krátkému článku v tisku, e-mailové zprávě, reklamnímu letáku

• vyprávět o svých zážitcích

• hovořit o svých záměrech do budoucna

• porozumět předpovědi počasí

Literatura -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (21.06.2018)

Z: Capelle, G., Le nouveau Taxi!, niveau 1, lekce 29 - 36 , Hachette, Paris, 2009, 9782011555489

Z: Capelle, G., Le nouveau Taxi!, niveau 1, CAHIER D´EXERCICES, lekce 29 - 36, Hachette, Paris, 2009, 9782011555496

D: Siréjols E., Vocabulaire en dialogues-niveau débutant, CLE International,Paris, 2007, 9782090352238

D: Grégoire M.,Thiévenaz O., Grammaire progressive du français-niveau intermédiaire, CLE International, Paris, 2003,9782090338485

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (21.06.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (21.06.2018)

1. Vyprávění v minulosti

2. Vyprávění v minulosti

3. Černá kronika

4. Vzpomínky

5. „La CV2“

6. Předpověď počasí

7. Plány do budoucna

8. Bydlení

9. Statistiky

10. Vyjádření podmínky

11. Horoskopy

12. Oslava narozenin

13. Opakování, test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (21.06.2018)

Znalosti na úrovni Francouzština - mírně pokročilí I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha