PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Francouzština - mírně pokročilí II - N834031
Anglický název: French - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strachovská Lenka Mgr.
Je neslučitelnost pro: N834012
Je záměnnost pro: V834016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (21.06.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (21.06.2018)

Studenti budou umět:

• porozumět krátkým dialogům o běžných životních záležitostech

• porozumět krátkému článku v tisku, e-mailové zprávě, reklamnímu letáku

• vyprávět o svých zážitcích

• hovořit o svých záměrech do budoucna

• porozumět předpovědi počasí

Literatura -
Poslední úprava: Strachovská Lenka Mgr. (25.02.2019)

Z: Berthet, A. : Alter Ego Plus A1, Hachette Livre, 2012, 9782011558107 (dossier 8 a 9)

D: Berthet, A. : Alter Ego Plus A1, Cahier d'exercices, Hachette Livre, 2012, 9782011558114 (dossier 8 a 9)

D: Siréjols E., Vocabulaire en dialogues-niveau débutant, CLE International,Paris, 2007, 9782090352238

D: Grégoire M.,Thiévenaz O., Grammaire progressive du français-niveau intermédiaire, CLE International, Paris, 2003,9782090338485

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (21.06.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (21.06.2018)

Semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Strachovská Lenka Mgr. (25.02.2019)

1. Faire les achats, la FNAC

2. Faire les courses alimentaires, expression de quantité, pronom EN

3. Manger au restaurant

4. Langage familier

5. Évoquer des souvenirs, imparfait

6. Comparer avant et maintenant

7. Architecture

8. Décrire un logement

9. Transformation de la maison

10. Chercher un logement

11. Habitat alternatif

12. Chercher un colocataire

13. Révision

14. Test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (21.06.2018)

Znalosti na úrovni Francouzština - mírně pokročilí I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (21.06.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha