PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Francouzština - mírně pokročilí II - V834016
Anglický název: French - pre-intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šarše Vojtěch Mgr.
Záměnnost : N834031
Anotace -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)

Studenti budou schopni:

• popsat své studijní / pracovní plány / stáže

• založit si bankovní účet

• popsat zdravotní problémy

• přispívat na schůzích / mítincích

• oznámit krádež

Literatura -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)

A.-L. Dubois, B. Tauzin (2017). Objectif EXPRESS 1. Le monde professionnel en français (Nouvelle édition) (A1/A2) (Unité 9-10). Paris: Hachette, ISBN: 978-2-01-156007-0.

A.-L. Dubois, B. Tauzin (2017). Objectif EXPRESS 1. Le monde professionnel en français, Cahier d'activités (Nouvelle édition) (A1/A2) (Unité 9-10). Paris: Hachette, ISBN:978-2-01-156008-7.

A.-L. Dubois, B. Tauzin (2016). Objectif Express 2. Le monde professionnel en français (Nouvelle édition) (B1/B2.1) (Unité 1). Paris: Hachette, ISBN: 978-2-01-401575-1.

A.-L. Dubois, B. Tauzin (2016). Objectif Express 2. Le monde professionnel en français,Cahier d'activités (Nouvelle édition) (B1/B2.1) (Unité 1). Paris: Hachette, ISBN: 978-2-01-401576-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)

1. Pracovní prostředí.

2. Schůze / mítinky - vyjádření příspěvků.

3. Udílení rad.

4. Popis profesních / studijních programů / plánů.

5. Založení bankovního účtu.

6. Zdraví. Nemoci.

7. Popis přístrojů.

8. Oznámení o krádeži.

9. Stáž.

10. Profesní úkoly.

11. Popis minulosti.

12. Vyjadřování názorů a hypotéz.

13. Opakování.

14. Test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Znalosti na úrovni Francouzština I - mírně pokročilí

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha