PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Francouzština - středně pokročilí I - N834032
Anglický název: French - intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strachovská Lenka Mgr.
Je záměnnost pro: V834017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)
Předmět je zaměřen na osvojení a zdokonalení jazykových prostředků, gramatických forem a zejména na rozšíření lexikální oblasti jazyka a rozvoj komunikačních dovedností. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

Studenti budou umět :

  • mluvit o svých cestovatelských plánech,
  • účastnit se internetové diskuze,
  • diskutovat a argumentovat na předem známé téma,
  • napsat strukturovaný text na téma cestovního ruchu,
  • podrobně popsat bydlení,
  • strukturovaně vyprávět o minulých událostech.

Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (04.09.2018)

Z: Anne-Lyse Dubois, Béatrice Tauzin, Objectif Express 2 (učebnice + pracovní sešit, Hachette, Paris, 2016

D: Parizet, M.-L. - Grandet, É. - Corsain, M. : Activités pour le Cadre européen commun de référence niveau B1, Clé International, 2006, 9782090353822

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (08.06.2016)

Materiály připravené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

1. Cestování, dopravní prostředky.

2. Vyjádření budoucnosti,budoucí čas.

3. Srovnávání, stupňování.

4. Quebecká francouzština.

5. Bydlení.

6. Předložky a příslovce vyjadřující místo.

7. Domácnost a domácí práce.

8. Vyjádření záporu, vazby sloves.

9. Rodinné vztahy.

10. Vyjádření minulosti.

11. Mezilidské vztahy.

12. Časové předložky.

13. Opakování, test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

Znalosti na úrovni Francouzština - mírně pokročilí II.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha