PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Francouzština - středně pokročilí I - V834017
Anglický název: French - intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šarše Vojtěch Mgr.
Záměnnost : N834032
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení a zdokonalení jazykových prostředků, gramatických forem a zejména na rozšíření lexikální oblasti jazyka a rozvoj komunikačních dovedností. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)

Studenti budou schopni:

• popsat funkcionalitu chytrých přístrojů a požádat o pomoc v případě problémů s IT technologiemi

• referovat o organizaci, time managementu studijních / pracovních aktivit a oficiálních plánech

• diskutovat o spotřebě výrobků ve vztahu k životnímu prostředí

• porovnávat nabídky společností a on-line platforem

Literatura -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)

A.-L. Dubois, B. Tauzin (2016). Objectif Express 2. Le monde professionnel en français (Nouvelle édition) (B1/B2.1) (Unité 2-4). Paris: Hachette, ISBN: 978-2-01-401575-1.

A.-L. Dubois, B. Tauzin (2016). Objectif Express 2. Le monde professionnel en français,Cahier d'activités (Nouvelle édition) (B1/B2.1) (Unité 2-4). Paris: Hachette, ISBN: 978-2-01-401576-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály připravené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)

1. Popis chytrých přístrojů.

2. Letiště. Aerolinky.

3. Popis pracovních zkušeností.

4. Popis oficiálního programu.

5. Návrhy, přání, (ne)souhlas, příčinné aspekty.

6. Time management.

7. Organizace práce / studia.

8. Jak sepsat zprávu ze schůze.

9. Anketa – IT.

10. Jak úspěšně přesvědčit.

11. On-line nakupování.

12. Produkty a životní prostředí.

13. Opakování.

14. Test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Znalosti na úrovni Francouzština - mírně pokročilí II.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha