PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Francouzština -středně pokročilí II - N834033
Anglický název: French - intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strachovská Lenka Mgr.
Je neslučitelnost pro: N834012
Je záměnnost pro: V834018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Strachovská Lenka Mgr. (10.02.2016)
Předmět je zaměřen na osvojení a zdokonalení jazykových prostředků, gramatických forem a zejména na rozšíření lexikální oblasti jazyka a rozvoj komunikačních dovedností. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Strachovská Lenka Mgr. (10.02.2016)

Studenti budou umět :

  • komentovat grafy a statistiky,
  • vyjadřovat se k tématu sdělovacích prostředků,
  • písemně reagovat na článek v tisku,
  • vyjádřit svůj názor na umělecké dílo a napsat recenzi filmu / knihy,
  • vyjádřit nadšení, přání, obavy,
  • písemně představit charitativní projekt.
Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (04.09.2018)

Z: Anne-Lyse Dubois, Béatrice Tauzin, Objectif Express 2 (učebnice + pracovní sešit, Hachette, Paris, 2016

D: Parizet, M.-L. - Grandet, É. - Corsain, M. : Activités pour le Cadre européen commun de référence niveau B1, Clé International, 2006, 9782090353822

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (08.06.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Strachovská Lenka Mgr. (10.02.2016)

1. Komentování grafů a statistik.

2. Sdělovací prostředky.

3. Písemná reakce na článek v tisku.

4. Černá kronika.

5. Umělecká díla.

6. Literatura, film.

7. Jak napsat literární / filmovou kritiku.

8. Vyjádření přání a dojmů.

9. Dobrovolnictví.

10. Vyjádření strachu a obav.

11. Představení charitativního projektu.

12. Příprava na DELF B1 / B2.

13. Opakování, test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (27.08.2013)

znalosti na úrovni Francouzština I - středně pokročilí

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha