PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Francouzština - středně pokročilí II - V834018
Anglický název: French - intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šarše Vojtěch Mgr.
Záměnnost : N834033
Anotace -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)
Předmět je zaměřen na osvojení a zdokonalení jazykových prostředků, gramatických forem a zejména na rozšíření lexikální oblasti jazyka a rozvoj komunikačních dovedností. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně B1+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)

Studenti budou schopni:

• komentovat grafy a statistiky

• interagovat v situacích zahrnujících teamovou práci

• vyjádřit své pocity, stížnosti a referovat o účelu činností

• diskutovat nad výhodami a nevýhodami pobytu v zahraničí

Literatura -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)

A.-L. Dubois, B. Tauzin (2016). Objectif Express 2. Le monde professionnel en français (Nouvelle édition) (B1/B2.1) (Unité 5-7). Paris: Hachette, ISBN: 978-2-01-401575-1.

A.-L. Dubois, B. Tauzin (2016). Objectif Express 2. Le monde professionnel en français,Cahier d'activités (Nouvelle édition) (B1/B2.1) (Unité 5-7). Paris: Hachette, ISBN: 978-2-01-401576-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (16.07.2019)

1. Pobyt v zahraničí.

2. Vyjádření účelu.

3. Jak vyjádřit nespokojenost.

4. Popis minulosti.

5. Profesní události I.

6. Profesní události II.

7. Emoce a pocity.

8. Grafy – vizualizace dat.

9. Brainstorming.

10. Jak pracovat na sdíleném textovém dokumentu.

11. Jak nalézt shodu.

12. Jak komentovat silné a slabé stránky. Jak sdělovat nepříjemná tvrzení.

13. Opakování.

14. Test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Znalosti na úrovni Francouzština I - středně pokročilí.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha