PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Němčina - pokročilí I - N834048
Anglický název: German - advanced I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět pro 1.ročník magisterského studia
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Je záměnnost pro: V834033
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné němčiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (18.11.2012)

Studenti budou umět:

  • rozebrat a správně interpretovat autentické texty ( novinové články,úryvky z literatury) a poslechové materiály
  • s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi
  • používat vhodnou a přesnou slovní zásobu
  • napsat esej a referenční dopis
  • jazykově obstát ve VŠ prostředí, absolvovat stáž
Literatura -
Poslední úprava: TAJ834 (02.09.2013)

Z: Dreyer,Schmitt,Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996, 3885327171

D: Mozer I.,Prüfungstraining DSH Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang,Cornelsen Verlag,Berlin,2007, 9783060203123

D: Lévy-Hillerich D.,Krajewska-Markiewicz R.,Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten,leben,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2004, 8072383590

Studijní opory -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (05.09.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (18.11.2012)

1. Vysoké školy a univerzity.

2. Studium / Stáž v zahraničí.

3. Studium v zahraničí, interkulturní rozdíly.

4. Evropské orgány (Instituce EU).

5. Křížem krážem Evropou - Zamyšlení nad Evropou.

6. Na cestě k evropskému sjednocení.

7. Sociální integrace.

8. Životní prostor - Evropa.

9. Doprava a životní prostředí.

10.- 14. Diskuze o aktuálních tématech na základě německých publicistických textů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (02.09.2013)

Znalosti odpovídající úrovni Němčina II -středně pokročilí.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha