PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Němčina - pokročilí II - N834049
Anglický název: German - advanced II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět pro 1.ročník magisterského studia
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (18.11.2012)

Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné němčiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů,vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (18.11.2012)

Studenti budou umět :

  • rozebrat a správně interpretovat autentické texty (novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály
  • s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi
  • používat vhodnou a přesnou slovní zásobu
  • jazykově obstát v pracovním prostředí a ve vztahu k úřadům (ústní i písemná forma)
Literatura -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

D: D: Dreyer,Schmitt,Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996, 3885327171

D: Mozer I.,Prüfungstraining DSH Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang,Cornelsen Verlag,Berlin,2007, 9783060203123

D: Lévy-Hillerich D.,Krajewska-Markiewicz R.,Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2004, 8072383590

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (08.06.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ834 (04.09.2013)

1. EU - Peníze a měna ( Reakce na euro )

2. Evropská zemědělská politika, ekologické zemědělství

3. Genetická technologie

4. Klony a xenotransplantace

5. Zdroje energie

6. Solární energie; větrné elektrárny

7. Informační a komunikační procesy

8. Knižní svět; Internet

9. Sjednocený evropský referenční rámec

10. - 14. Diskuze o aktuálních tématech na základě německých publicistických textů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (14.11.2012)

Němčina I - pokročilí

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha