PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Ruština - středně pokročilí II - N834053
Anglický název: Russian - intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Anotace -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (08.02.2016)

Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků,nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout jazykové úroveně B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

Studenti budou umět :

  • porozumět rodilým mluvčím a poté diskutovat na následující témata:

člověk a rodina

bydlení, nákupy a služby, jídlo

cestování, orientace v prostoru , prázdniny a dovolená

volný čas, sport, kultura,škola

povolání

kritické situace

  • gramatiku na úrovni odpovídající zhruba úrovni B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce
Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (04.09.2017)

Z: O. Belyntseva, A. Janek, Učebnice současné ruštiny 1. díl, Brno 2011, 9788025124420 (lekce 15-20)

D:Tahovská L.,Ruština poslechem,LEDA 2006,80733350491

D:Brčáková D.,�оворите по русски Ruská konverzace,LEDA Praha 2000,8085927632

Studijní opory -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (05.09.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (25.08.2017)

1. Opakování

2. Člověk a rodina; podstatná jména

3. Bydlení; podstatná jména

4. Nakupování a služby; přídavná jména

5. Profese, plány do budoucna; přídavná jména

6. Denní režim a volný čas; slovesa

7. Cestování a Rusko, orientace v prostoru; slovesa

8. Česká republika, Praha; slovesa

9. Kultura a sport; zájmena

10. Počasí; zájmena

11. Jídlo a kuchyně; číslovky

12. Zdraví a nemoci; číslovky

13. Kritické situace; příslovce

14. Opakování a shrnutí učiva

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (20.06.2017)

Znalosti na úrovni Ruština - středně pokročilí I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha