PředmětyPředměty(verze: 943)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Ruština - středně pokročilí II - V834022
Anglický název: Russian - intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Záměnnost : N834053
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků,nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout jazykové úroveně B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět :

  • porozumět rodilým mluvčím a poté diskutovat na následující témata:

člověk a rodina

bydlení, nákupy a služby, jídlo

cestování, orientace v prostoru , prázdniny a dovolená

volný čas, sport, kultura,škola

povolání

kritické situace

  • gramatiku na úrovni odpovídající zhruba úrovni B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce
Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (26.02.2021)

Z: Z:Nekolová V.,Ruština nejen pro samouky,LEDA 2017,9788073354282

D:Tahovská L.,Ruština poslechem,LEDA 2006,80733350491

D:Brčáková D.,�оворите по русски Ruská konverzace,LEDA Praha 2000,8085927632

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (03.09.2021)

1. Opakování L26-L30

2. Lekce 31

3. Lekce 31

4. Lekce 32

5. Lekce 32

6. Lekce 33

7. Lekce 33

8. Lekce 34

9. Lekce 34

10.Lekce 35

11.Lekce 35

12.Rusko - reálie

13. Opakování

14.Zápočtový test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Znalosti na úrovni B1/B1+.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha