PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ruština - středně pokročilí II - V834022
Anglický název: Russian - intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků,nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout jazykové úroveně B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět :

  • porozumět rodilým mluvčím a poté diskutovat na následující témata:

člověk a rodina

bydlení, nákupy a služby, jídlo

cestování, orientace v prostoru , prázdniny a dovolená

volný čas, sport, kultura,škola

povolání

kritické situace

  • gramatiku na úrovni odpovídající zhruba úrovni B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce
Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (26.02.2021)

Z: Z:Nekolová V.,Ruština nejen pro samouky,LEDA 2017,9788073354282

D:Tahovská L.,Ruština poslechem,LEDA 2006,80733350491

D:Brčáková D.,�оворите по русски Ruská konverzace,LEDA Praha 2000,8085927632

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (26.02.2021)

1. Opakování L26-L30

2. L31

3. L31

4. L32

5. L32

6. L33

7. L33

8. L34

9. L34

10.L35

11.L35

12.Rusko

13.Rusko

14.Opakování a shrnutí učiva

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Znalosti na úrovni B1/B1+.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha