PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Španělština - středně pokročilí I - N834058
Anglický název: Spanish - intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Je záměnnost pro: V834027
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ834 (14.11.2012)
Předmět je zaměřen na osvojení a zdokonalení jazykových prostředků,gramatických forem a zejména na rozšíření lexikální oblasti jazyka, stejně tak na rozvoj komunikačních dovedností. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (13.08.2015)

Studenti budou umět :

  • charakterizovat osobu
  • vyjádřit své pocity a názory, hodnotit
  • reagovat na obtížné situace
  • vyjádřit hypotézy
Literatura -
Poslední úprava: TAJ834 (13.08.2015)

Z: García-Viňo Sánchez M., Massó Porcar A., Ortiz Gómez A., La plaza del diamante, Espańol con películas, Edinumen, Madrid, 2010, 978-84-9848-238-6

D: Peris E.M.,Sánchez Quintana N.,Sans Baulenas N.,Vañó Aymat A.,Gente Libro de trabajo ,3,Difusión, Barcelona,2008, 9788484431893

D: Morena C.,Temas de gramática nivel superior, SGEL,Madrid,2009, 9788497784290

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2016)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ834 (13.08.2015)

1. Filmy. Charakteristika filmových postav. Příbuzenské a jiné vztahy.

2. Barcelona. Milníky historie Španělska 20. století. Oslavy. Lidské vlastnosti I.

3. Pocity a nálady. Subjuntivo.

4. Rady. Svatba. Souslednost časová.

5. Slavnosti. Domácí práce. Minulý čas "pretérito imperfecto". Indicativo vs. subjuntivo.

6. Vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu. Podmiňovací věty.

7. Vyjádření úlevy, strachu, úzkosti a obav Pověry a předsudky.

8. "Pretérito perfecto de subjuntivo" pro hypotézy. Frazeologismy s barvami. Slovesa změny stavu.

9. Složený infinitiv a " pluscuamperfecto de subjuntivo" pro vyjádření lítosti, výčitky. Druhý kondicionál.

10. Vyjádření empatie, povzbuzení, uklidnění. Frazeologismy s částmi těla.

11. Minulé časy. Vyjádření nespokojenosti.

12. Hodnocení přítomné a minulé skutečnosti - presente vs. imperfecto de subjuntivo. Lidské vlastnosti II.

13. Hypotézy o nereálné minulosti. Třetí kondicionál.

14. Opakování gramatických a lexikálních struktur

.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (27.08.2013)

Znalosti na úrovni Španělština II - mírně pokročilí

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha