PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Španělština - středně pokročilí I - V834027
Anglický název: Spanish - intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Záměnnost : N834058
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení a zdokonalení jazykových prostředků,gramatických forem a zejména na rozšíření lexikální oblasti jazyka, stejně tak na rozvoj komunikačních dovedností. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Studenti budou umět :

  • sdělit budoucí plány a představy
  • vyjádřit přesvědčení a logické závěry s různou měrou pravděpodobnosti
  • přednést žádost či prosbu při formálních a neformálních situacích
  • vznést, přijmout a zamítnout návrh
  • popsat minulé události včetně jejich kontextu
  • zeptat se na názor a formulovat vlastní názor
Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Z: Moreno C., Moreno V., Zurita P., Nuevo Avance 3, SGEL, 2011, 978849778532-7

D: Herrador E., Moreno C., Moreno V., Zurita P., Nuevo Avance 3 Cuadernos de ejercicios, SGEL, 2012, 9788497786713

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

1. Životní prostředí.

2. Budoucí čas pro vyjádření logické dedukce vztahující se k přítomnosti.

3. Podmiňovací způsob pro vyjádření logické dedukce vztahující se k minulosti.

4. Žádosti a prosby.

5. Pretérito perfecto vs. pretérito indefinido.

6. Popis předmětů. Ukazovací zájmena.

7. Jak přednést, přijmout nebo zamítnout návrh či plán.

8. Pretérito perfecto a pretérito indefinido vs. pretérito imperfecto.

9. Užití zájmen místo předmětů v třetím a čtvrtém pádě

10. Oblečení a doplňky. Čas a móda.

11. Pretérito pluscuamperfecto.

12. Časté chyby ve výslovnosti a pravopisu.

13. Vyprávění příběhu. Zjištění a vyjádření názoru.

14. Opakování gramatických a lexikálních struktur

.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Znalosti španělštiny na úrovni A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha