PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Španělština - středně pokročilí I - V834027
Anglický název: Spanish - intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Záměnnost : N834058
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je zaměřen na osvojení a zdokonalení jazykových prostředků,gramatických forem a zejména na rozšíření lexikální oblasti jazyka, stejně tak na rozvoj komunikačních dovedností. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (30.08.2023)

Studenti budou umět :

  • mluvit o minulých událostech
  • popsat nějaké místo
  • mluvit o užívání nových technologií
  • vyžádat si informace
  • dát rady a zdůvodnit svůj názor, poděkovat za radu
  • vyjádřit žádost, příkaz a zákaz
  • reagovat při konverzaci
Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (30.08.2023)

Z: Bayón E., Cabez C., Oliva C., Frecuencias B1, Libro del estudiante, Edinumen, 2021, 978-84-91794-05-9

D: Guerrero A., Oliva C., Frecuencias B1, Libro de trabajo, Edinumen, 2021, 978-84-91794-09-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (30.08.2023)

1. Diverzita geoegrafická, náboženská, kulturní.

2. Slovní zásoba pro geografické útvary. Opakování minulých časů v indikativu.

3. Pluscuamperfecto, nepřímá řeč.

4. Fráze při prezentování. Řadové číslovky.

5. Informační technologie a jejich užívání.

6. Subjuntivo v přítomném čase, pravidelné a nepravidelné tvary.

7. Rozkazovací způsob. Reklamace zboží.

8. Škola a vzdělání.

9. Užití subjuntiva pro vyjádření přání a preferencí.

10. Užití subjuntiva pro rady a doporučení.

11. Užití subjuntiva pro formulování žádosti.

12. Užití subjuntiva pro formulování příkazů, svolení a zákazů.

13. Netiqueta.

14. Opakování gramatických a lexikálních struktur.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Znalosti španělštiny na úrovni A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha