PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Obaly a obalová technika v potravinářském průmyslu - P324002
Anglický název: Packaging and Packaging Technology in Food Industry
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Votavová Lenka Ing. Ph.D.
Záměnnost : D324002
Je záměnnost pro: AP324002
Anotace -
Poslední úprava: Vápenka Lukáš Ing. Ph.D. (12.06.2018)
Výuka předmětu je zaměřena na prohloubení znalostí ve vybraných oblastech balení potravin zejména s ohledem na moderní technologie, jako jsou aktivní systémy balení, balení v modifikované atmosféře, hodnocení bezpečnosti a kvality obalů atd., pomocí následujících studijních témat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (21.05.2018)

Podrobná znalost principů moderních systémů balení a jejich využitelnosti při zpracování potravin.

Znalost metod zkoušení kvality obalových prostředků.

Literatura -
Poslední úprava: Vápenka Lukáš Ing. Ph.D. (13.09.2018)

Vlastní text přednášek.

Z: Čurda D., Balení potravin, SNTL, Praha 1982

Z: Jung H. Han, Innovations in Food Packaging (second edition), Elsevier Ltd., 2014

Z: O.G. Piringer, A.L. Baner (Eds.), Plastic Packaging Materials for Food. Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany, 2000.

D: Arvanitoyannis I., Modified Atmosphere and Active Packaging Technologies, CRC Press, 2012, 978-1-43-980044-7

D: Robertson G.L., Food Packaging and Shelf Life, CRC Press, 2009,978-1-42-007844-2

D: Coles R. a kol., Food Packaging Technology, Blackwell, 2003, 978-0849397882

D: J.F. Hanlon, R.J. Kelsey, H.E. Forcinio, Handbook of Package Engineering. Technomic Publishing Company, Inc., Lancaster, Pennsylvania, U.S.A, 1998.

Studijní opory -
Poslední úprava: Vápenka Lukáš Ing. Ph.D. (13.09.2018)

https://www.sciencedirect.com/

https://www.tandfonline.com/

https://pubs.acs.org/

https://www.wiley.com/en-cz

Metody výuky -
Poslední úprava: Vápenka Lukáš Ing. Ph.D. (12.06.2018)

Přednášky vyučujících, prezentace studentů na jimi zvolené a zpracované téma zahrnující samostudium.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Vápenka Lukáš Ing. Ph.D. (12.06.2018)

Žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (21.05.2018)

1. Ekononické a ekologické aspekty balení potravin.

2. Kvalita a metody zkoušení obalových prostředků.

3. Propustnost polymerních obalových materiálů.

4. Principy a možnosti využití aktivních systémů balení při výrobě potravin.

5. Balení potravin v modifikované atmosféře.

6. Bezpečnost obalů potravin.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Vápenka Lukáš Ing. Ph.D. (12.06.2018)

Žádné

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vápenka Lukáš Ing. Ph.D. (12.06.2018)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Vápenka Lukáš Ing. Ph.D. (12.06.2018)

Hodnocená prezentace aktuálního tématu z oblasti balení potravin

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha