PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Optimalizace nelineárních problémů - P413006
Anglický název: Non-linear Optimalization
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc.
Isoz Martin Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP413006
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
Extrémy funkcí reálných proměnných. Vázaný extrém, podmíněný extrém. Lineární programován. Nelineární programování, metody přímého hledání, metody gradientní, metoda Newtonova. Metody pro vázaný a omezený extrém. Základy dynamického programování. Vektorová optimalizace, konstrukce Paretovy množiny.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)

Studenti budou umět: Pochopit a formulovat optimalizační úlohu. Řešit úlohu v jednoduchých případech, použít vhodný software ve složitějších případech. Klasifikovat úlohu a navrhnout řešení. Řešení zadaného projektu.

Literatura -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (06.09.2019)

Kubíček M.: Optimalizace inženýrských procesů. SNTL Praha 1986.

Edgar T. F., Himmelblau D. M.,Lasdon L. S.: Optimization of Chemical Processes, McGraw-Hill, Boston, 2001.

L. T. Biegler: New directions for nonlinear process optimization. Current Opinion in Chemical Engineering, vol. 21, pp. 32–40, 2018.

Další literatura individuálně.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (02.10.2018)

Samostudium, konzultace, řešení daného problému.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)

1. Formulace optimalizační úlohy.

2. Extrémy funkcí reálných proměnných - metody klasické analýzy.

3. Extrémy funkcí reálných proměnných - volný extrém, vázaný extrém.

4. Extrémy funkcí reálných proměnných - extrém s omezeními.

5. Lineární programování.

6. Simplexní metoda.

7. Nelineární programování.

8. Metody adaptivního hledání.

9. Gradientní metody.

10. Pokutové funkce.

11. Základy dynamického programování.

12. Problém dělení zdrojů.

13. Základy vektorové optimalizace.

14. Konstrukce Paretovy množiny.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (16.09.2019)

Matematika A, B

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (16.09.2019)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (02.10.2018)

Řešení zadaného problému. Písemná a ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha