PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Chemical Calculation - S101002
Anglický název: Chemical Calculation
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://The course is lectured in winter semester exclusively
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AB101003
Ve slož. prerekvizitě: AB101004, B101004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: TAJ101 (20.01.2015)
The course focuses on practical basic calculations,which are necessary for the passing of laboratory exercises. The preparation of given concentration solutions also shot or reaction yield calculation according to the chemical equation are content of the course.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: TAJ101 (20.01.2015)

Students will be able to:

correctly calculate shot and reaction yields according to the chemical equation as well as prepare a solution with a given concentration.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ101 (05.02.2015)

Rubešová K.: Basic chemical calculations, VŠCHT Praha, 2000 (http://old.vscht.cz/ach/pub/ChemCalc.pdf)

Dickinson T.R.: Introduction to Chemistry, John Wiley&Sons, Inc., 1979

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: TAJ101 (20.01.2015)

http://eso.vscht.cz/

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: TAJ101 (20.01.2015)

During the semester three mandatory control tests should be write. Their successful completion are a prerequisite for obtaining credit.

Sylabus
Poslední úprava: TAJ101 (20.01.2015)

1. Units and quantities in chemistry

2. Composition of mixtures

3. Preparation of solutions

4. Dilution and mixing of solutions

5. Saturated solutions, crystalization

6. State equation of ideal gas

7. Oxidation degree, chemical equations enumeration

9. Enumeration of chemical equations using ions

10. Stochiometric calculations

11. Stochiometric calculations and reactions in solutions

12. Stochiometric calculations for gaseous state

13. Basic thermochemistry

14. Complex chemical calculation

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha