PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Retrosynthesis - S110013
Anglický název: Retrosynthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM110004
Pro druh:  
Garant: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N110013
Je záměnnost pro: AM110004, N110013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.03.2012)

1. The disconnection approach. Basic principles.

2. Oxidation states of organic compounds.

3. One group C-X disconnections.

4. Two group C-X disconnections.

5. One group C-C disconnections: alcohols.

6. One group C-C disconnections: carbonyl compounds.

7. Alkene and alkyne synthesis.

8. Two group disconnections. 1,3- and 1,5-difunctionalised compounds.

9. Two group disconnections. 1,2-, 1,4- and 1,6-difunctionalised compounds.

10. Strategy of ring synthesis. Baldwin's rules. 3-, 4- and 5-membered rings.

11. Six-membered rings.

12. Heterocycles.

13. Stereoselective synthesis.

14. Linear and convergent synthesis.

 
VŠCHT Praha