PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Reaction Mechanisms in Food Chemistry - S323015
Anglický název: Reaction Mechanisms in Food Chemistry
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM323004
Pro druh:  
Garant: Cejpek Karel doc. Dr. Ing.
Doležal Marek doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AM323004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (10.06.2013)
The scope of this course is principal chemical reactions of important food components that occur during storage, culinary and technological processing of foods, which lead to changes in the nutritional, sensory and health quality.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (03.02.2014)

Essential:

R: Davídek J., Velíšek J., Pokorný J., Chemical Changes during Food Processing (Developments in Food Science 21), Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, 1990, 0444988459.

R: Velíšek J.: The Chemistry of Food, Wiley Blackwell, 2014, 9781118383841.

R: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P.:Food Chemistry, 3rd revised Ed., Springer Verlag Berlin, 2004, 3540408185.

Recommended:

A: Boekel, M.A.J.S. van, Kinetic Modeling of Reactions in Foods, CRC Press, Boca Raton-London-New York, 2009, 9781574446142.

A: McMurry J.: Organic chemistry, 7th. Ed., Brooks/Cole (Thomson), Belmont, CA, USA, 2008, 9780495116288.

A: Velíšek J, Cejpek K., Biosynthesis of Food Components, OSSIS, Tábor, 2008, 9788086659121.

A: Wong, D.W.S., Mechanism and Theory in Food Chemistry, an AVI Book, Van Nostrand Reinhold, New York, 1989, 0442207530.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (13.01.2015)

http://mms02.vscht.cz/chemreakce

http://mms02.vscht.cz/vyuka

http://mms02.vscht.cz/

http://lib-c.vscht.cz/

http://www.sciencedirect.com/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (16.01.2015)

1. Reactions of organic compounds: the review.

2. Reactions of lipids: thermal degradation, hydrolysis, interesterification and other reactions of oil industry.

3. Reactions of lipids: fatty acids - isomerization, cyclization and polymerization.

4. Reactions of lipids: formation of hydroperoxides, autooxidation, oxidation by singlet oxygen, enzymatic oxidation.

5. Reactions of lipids: transformations of hydroperoxides, sensory and health aspects.

6. Reactions of saccharides: reactivity of carbonyl group and semiacetal hydroxyl.

7. Reactions of saccharides: reactions in acidic media; subsequent reactions of furans and pyrans.

8. Reactions of saccharides: isomerization, rearrangements, oxidation, aldolization.

9. The Maillard reaction: formation and transformation of glycosylamines and aminodeoxy sugars.

10. The Maillard reaction: decomposition products of sugars and their reactions.

11. Reactions of saccharides: sensory, nutritional and health aspects.

12. Reactions of proteins: hydrolysis, oxidation and elimination reactions, racemization.

13. Reactions of proteins: reactions with other food components.

14. Reactions of vitamins during processing and storage of food.

 
VŠCHT Praha