PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Control of Food Raw Materials and Commodities: Laboratory - S323051
Anglický název: Control of Food Raw Materials and Commodities: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM323019
Pro druh:  
Garant: Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D.
Schulzová Věra doc. Dr. Ing.
Doležal Marek doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AM323019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D. (11.06.2013)
In this laboratory course, a group of students realizes (solves) a complex project focused on food quality. For example, they can check quality of meat products in supermarkets - with respect to valid European legal regulations.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D. (11.06.2013)
  • European legal regulations

  • Other literature (according to the concrete project) will be recommended by the teacher.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D. (11.06.2013)

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D. (11.06.2013)

1. Introduction to the laboratory course: work safety, project specification etc.

2. Selection of suitable way for solution of the project.

3. - 10. Realization (solution) of the project - laboratory work.

11. Termination of the practical part of the laboratory course - cleaning of the student laboratory etc.

12. Calculations and evaluation of the obtained results.

13. Elaboration of the report.

14. Presentation of the obtained results.

 
VŠCHT Praha