PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mathematics II - S413003
Anglický název: Mathematics II
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: letní s.:8
E-Kredity: letní s.:8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Pokorný Pavel RNDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: N413003A, B413002, N413003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Pokorný Pavel RNDr. Ph.D. (01.08.2013)
Mathematics II develops skills obtained in Mathematics I to a level required in Master Program.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Pokorný Pavel RNDr. Ph.D. (01.08.2013)

General skills:

1. basic mathematical terms

2. knowledge and understanding of basic algorithms

3. individual problem solving

4. basic mathematical background for formulation and solving of natural and engineering problems

5. numerical algorithms (systems of differential equations).

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ413 (01.08.2013)

A: K. Rektorys: Survey of Applicable Mathemaics, Springer 2nd edition (March 31, 1994)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ413 (26.06.2013)

1. Linear space, base, dimension. The space C(I). Linear mapping.

2. Linear differential equations of n-th order.

3. The system two linear and nonlinear differential equations of the first order.

4. Predator-Prey models: Lotka-Wolterra System.

5. Geometry in R^3 (R^n). Metrics in R^n.

6. Differential calculus in R^n. The functions of two and more variables.

7. Directional and partial derivatives. Tangent plane. Gradient. Newton’s method.

8. Taylor’s formula. The Hessian and extreme values. Method of least squares.

9. Implicit function theory.

10. Line integral of scalar and vector field.

11. Differential form, exact differential form, Potential vector field.

12. Line integrals independent of the path.

13. Double integrals. Fubini theorem. Substitution in double integral. Improper integrals.

14. Triple integrals. Applications. Cylindrical and spherical coordinates.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Pokorný Pavel RNDr. Ph.D. (01.08.2013)

Mathematics I

 
VŠCHT Praha