PředmětyPředměty(verze: 816)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Control Theory - S445017
Anglický název: Control Theory
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (28.05.2012)

Control Theory course deals with basic principles and methods of feedback control of single-input single-output linear dynamic systems. Students are acquainted with mathematical basics of control theory, with methods of modelling and analysis of controlled and control systems, with important types of feedback controllers, with stability of control systems and with basic method of feedback control systems design in the time domain. All methods and procedures are used for solving of selected examples. For modelling, analysis and design of control systems and for solving of problems and projects is used Matlab system for computation and visualization.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (28.05.2012)

1. Benjamin C. Kuo, Farid Golnaraghi: Automatic Control Systems. Wiley, New York, 2003.

2. Benjamin C. Kuo: Automatic Control Systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.

3. Pao C. Chau: Process Control: a First Course with MATLAB. Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Sylabus -
Poslední úprava: KNOBLOCL (09.03.2012)

1. Automation and automatic control. System, dynamical system. Feedback.

2. Mathematical modelling of real systems, non-linear and linear systems, linearization.

3. Fundamentals of Laplace transform. Transfer function of dynamical system.

4. Block diagrams, their manipulations. Conversion block diagrams into transfer functions.

5. Dynamical systems. Their classification and description. Systems characteristics.

6. PID controllers, description and characteristics of basic types of controllers

7. Simple control loop, basic elements of control loop.

8. Dynamical characteristics of control loops.

9. Stability of control loops, basic stability criteria.

10. Quality of control response, their criteria and comparison.

11. Experimental methods of controller parameter adjustment.

12. Integral methods of controller adjustment.

13. Root locus method, properties and construction. Use for analysis and design of control loops.

14. Analysis and synthesis of control loops by means of simulation.

 
VŠCHT Praha