PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Control Theory - S445017
Anglický název: Control Theory
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445017
Je záměnnost pro: N445017
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (28.05.2012)
Control Theory course deals with basic principles and methods of feedback control of single-input single-output linear dynamic systems. Students are acquainted with mathematical basics of control theory, with methods of modelling and analysis of controlled and control systems, with important types of feedback controllers, with stability of control systems and with basic method of feedback control systems design in the time domain. All methods and procedures are used for solving of selected examples. For modelling, analysis and design of control systems and for solving of problems and projects is used Matlab system for computation and visualization.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (01.02.2018)

R: Pao, C. Chau: Process Control: a First Course with MATLAB. Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 0-521-00255-9.

R: Benjamin C. Kuo: Automatic Control Systems. Prentice-Hall, 1991, 0-13-051046-7.

R: Manke B.S.: Linear Control Systems.Khanna Publishers, 2009. 81-7409-107-6.

A: Franklin, G. F., Powell, J. D., Emami-Naeini, A.: Feedback Control of Dynamic Systems. Prentice-Hall, New Jersey, 2002, 0-13-098041-2.

Sylabus -
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (06.08.2018)

1. Matematický popis dynamického systému. Základy Laplaceovy transformace.

2. Vnější popisy dynamických lineárních t-invariantních systémů.

3. Analýza spojitých dynamických systémů. Analýza časových odezev dynamických systémů.

4. Vnitřní stavový popis dynamických lineárních systémů.

5. Stabilita systému. Metody vyšetřování stability.

6. Algebra blokových diagramů, výpočty přenosů, zpětnovazební zapojení. Regulační obvod.

7. Základní typy spojitých regulátorů, jejich statické a dynamické charakteristiky. Stabilita RO.

8. Kritéria kvality regulace v časové oblasti.

9. Empirické metody syntézy regulačních obvodů.

10. Optimální nastavení konstant PID regulátoru pomocí integrálních metod a metody optimálního modulu.

11. Návrh stavového regulátoru. Řiditelnost, pozorovatelnost.

12. Popis dynamických systémů s diskrétním časem. Z-transformace, vzorkování.

13. Diskrétní regulační obvod. Návrh diskrétního regulátoru.

14. PSD regulátory.

 
VŠCHT Praha