PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Francouzština - začátečníci I - V834013
Anglický název: French - beginners I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šarše Vojtěch Mgr.
Záměnnost : N834028
Anotace -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (15.07.2019)
Předmět je určen začátečníkům, a je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších životních situacích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (15.07.2019)

Studenti budou umět :

• poskytnout o sobě základní informace, tj. jméno, národnost, bydliště, zaměstnání

• vyplnit jednoduchý formulář

• vést jednoduchý rozhovor o své rodině a zálibách

• vyjádřit prosbu

• orientovat se v kontextech cestování letadlem

• popsat počasí

Literatura -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (15.07.2019)

A.-L. Dubois, B. Tauzin (2017). Objectif EXPRESS 1. Le monde professionnel en français (Nouvelle édition) (A1/A2) (Unité 1-2). Paris: Hachette, ISBN: 978-2-01-156007-0.

A.-L. Dubois, B. Tauzin (2017). Objectif EXPRESS 1. Le monde professionnel en français, Cahier d'activités (Nouvelle édition) (A1/A2) (Unité 1-2). Paris: Hachette, ISBN:978-2-01-156008-7.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Materiály připravené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Tylečková Lea Mgr. (15.07.2019)

1. Úvodní hodina – výslovnost, abeceda, pozdravy.

2. Představování. Číslovky 0-10.

3. Národnosti. Bydliště.

4. Profese.

5. Zdvořilostní fráze. Číslovky 11-50.

6. Dotazník. Vyjadřování data.

7. Otázky týkající se osobních informací.

8. Opakování. Pravidla sociální interakce.

9. Vyjádření prosby.

10. Zaměstnání. Rodina.

11. Cestování letadlem. Záliby.

12. Počasí.

13. Opakování, shrnutí.

14. Test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Studijní prerikvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha