PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Francouzština - začátečníci I - N834028
Anglický název: French - beginners I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strachovská Lenka Mgr.
Je neslučitelnost pro: N834013
Je záměnnost pro: V834013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)
Předmět je určen začátečníkům, a je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších životních situacích. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

Studenti budou umět :

• poskytnout o sobě základní informace, tj. jméno, národnost, bydliště, zaměstnání

• vyplnit jednoduchý formulář

• vést jednoduchý rozhovor o své rodině a svém bydlení

• nakoupit

• zeptat se na cestu a poradit, jak se někam dostat.

Literatura -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

Z: Capelle, G., Le nouveau Taxi!, niveau 1, lekce 1-10, Hachette, Paris, 2009, 9782011555489

Z: Capelle, G., Le nouveau Taxi!, niveau 1, CAHIER D´EXERCICES, lekce 1-10, Hachette, Paris, 2009, 9782011555496

D: Filpa-Ekvall D., Prouillac F., Vocabulaire illustré 1, Hachette, Paris,1988, 2010134176

D: Siréjols E., Vocabulaire en dialogues-niveau débutant, CLE International, Paris, 2007,9782090352238

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

Materiály připravené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

1. Pozdravy. Představování. Číslovky 0-10.

2. Základní osobní informace: jméno, národnost, profese, bydliště. Číslovky 11-20.

3. Zeptat se na věk, adresu a telefonní číslo. Číslovky 21-69.

4. Záliby, rodina. Číslovky 70-100.

5. Předměty každodenní potřeby. Umístění v prostoru.

6. Základní popis osoby. Oblečení.

7. Nakupování. Zeptat se na cenu. Vyjádřit, co se mi líbí/nelíbí. Číslovky 101-1000.

8. Opakování, francouzská kultura.

9. Bydlení, vybavení bytu.

10. Orientace ve městě.

11. Dopravní prostředky.

12. Francouzská města.

13. Opakování, shrnutí.

14. Test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

Studijní prerikvizity nejsou požadovány.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha