PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Francouzský jazyk II - N834013
Anglický název: French Language II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : N834028, N834030
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: ROZ834 (07.08.2009)
Kurz odborného jazyka, který je určen pro středně pokročilé studenty, tzn. pro ty, kteří absolvovali výuku francouzštiny aspoň 4 roky na střední škole. Jde o pokračování kurzu Francouzský jazyk I.
Literatura
Poslední úprava: ROZ834 (07.08.2009)

Květuše Kunešová : Le français de spécialité (vybrané lekce)

Sylabus
Poslední úprava: ROZ834 (07.08.2009)

1. Structure de l´atome

2. Chimie inorganique

3. Chimie organique, principaux types de réactions

4. Laboratoire de chimie et de biochimie

5. Eau

6. Bactéries et virus

7. Sciences pharmaceutiques

8. Technologies pharmaceutiques modernes

9. Antibiotiques

10. Vitamines

11. L´environnement

12. Sauver la terre et les hommes

13. Internet et vous

14. Zápočtový test

 
VŠCHT Praha