PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Francouzština - mírně pokročilí I - N834030
Anglický název: French - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strachovská Lenka Mgr.
Je neslučitelnost pro: N834013
Je záměnnost pro: V834015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

Studenti budou umět:

  • porozumět krátkým dialogům o běžných životních záležitostech
  • porozumět krátkému článku v tisku, e-mailové zprávě, reklamnímu letáku
  • mluvit o událostech v minulosti a budoucnosti
  • popsat vzhled osoby
  • nakupovat oblečení
  • dávat rady a pokyny.
Literatura -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

Z: Capelle, G., Le nouveau Taxi!, niveau 1,od lekce 21 , Hachette, Paris, 2009, 9782011555489

Z: Capelle, G., Le nouveau Taxi!, niveau 1, CAHIER D´EXERCICES, od lekce 21, Hachette, Paris, 2009, 9782011555496

D: Siréjols E., Vocabulaire en dialogues-niveau débutant, CLE International,Paris, 2007, 9782090352238

D: Grégoire M.,Thiévenaz O., Grammaire progressive du français-niveau intermédiaire, CLE International, Paris, 2003,

9782090338485

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

Materiály připravené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

1. Opakování PC, vyprávění prázdnin

2. Rozkazovací způsob, zákazy na veřejných místech, opsání zákazu, žádost

3. Inzeráty, tvoření inzerátu, zkratky, modální slovesa, popis ideálního kandidáta

4. Oslavy a dárky, předmět přímý a nepřímý, přijmutí a odmítnutí nabídky

5. Anketa/Rozhovor, opakování tvoření otázek a sloves aimer/adorer/détester, zájmeno EN

6. (Ne)výhody života ve městě, ideální bydlení, vyjádření názoru

7. Prázdniny, vyjádření osobních preferencí, opakování zvratných sloves v PC

8. Vyprávění vzpomínek, vyjádřit zvyklosti v minulosti, l´imparfait

9. Vyprávění v minulosti, popis události a okolností, l´imparfait X PC

10. Vyjádření cíle/účelu, časové indikátory, situování v čase

11. Počasí, futur simple

12. Vyjádření plánů do budoucnosti a záměrů, domluvení si schůzky

13. Opakování

14. Zápočtový test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

Znalosti úrovně Francouzština - začátečníci II.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha