PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Španělština - začátečníci II - V834024
Anglický název: Spanish - beginners II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Záměnnost : N834056
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)
Předmět je zaměřen na rozvoj již získaných znalostí jazyka, potřebných pro základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Studenti budou umět:

  • porozumět pracovním inzerátům
  • objednat jídlo v restauraci, popsat jídlo
  • naplánovat cestu, rezervovat letenky a hotel
  • zeptat se na cestu, najít určené místo podle pokynů
  • zařídit si ubytování a pronájem bytu

Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (14.02.2018)

Z: Peris E.M.,Sans Baulenas N.,Gente hoy Libro del alumno 1,Difusión, Barcelona 2013, 9788415620785

D: Peris E.M.,Sans Baulenas N.,Gente hoy Libro de trabajo 1,Difusión, Barcelona 2013, 9788415620792

D: Castro F.,Uso de la gramática española,Edelsea Grupo Didascalia,S.A.,Madrid,2012, 9788477117100

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (13.07.2023)

1. Nákup základních potravin. Komunikace v restauraci. Jídelníček, složení jídla, recepty.

2. Míry a váhy. Množství.

3. Povolání a kvalifikace. Pracovní inzeráty.

4. Získat a poskytnout informace o pracovních zkušenostech. Pretérito perfecto.

5. Datum a hodina. Cesty, plánování tras.

6. Dopravní prostředky, ubytování v hotelu či jiném ubytovacím zařízení.

7. Město: veřejné služby, kultura a volný čas, ekologie a počasí, obchod a průmysl. Obyvatelstvo, společnost a historie.

8. Vyjádřit přání a záliby, názory, souhlas a nesouhlas. Komparativ a superlativ. Vztažné věty.

9. Na návštěvě: pozdrav, vzájemné představení, rozloučení, rituály. Bydlení: prostory a zařízení.

10.Zeptat se na cestu, řídit se pokyny. Žádat a udělit svolení. Nabídnout se udělat něco. Rozkazovací způsob. Označení místa.

11.Historické události. Denní rutina.

12.Popsat životní podmínky a události v minulosti. Sestavení biografie: věk, vzdělání, kariéra, rodinný život.

13.Úvod do užití minulých časů: pretérito perfecto, pretérito indefinido a pretérito imperfecto.

14.Opakování lexikálních a gramatických struktur.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Znalosti španělštiny na úrovni A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha