PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Španělština - začátečníci II - N834056
Anglický název: Spanish - beginners II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Je záměnnost pro: V834028, V834024
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ834 (24.08.2013)
Předmět je zaměřen na rozvoj již získaných znalostí jazyka, potřebných pro základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

Studenti budou umět:

  • porozumět pracovním inzerátům
  • objednat jídlo v restauraci, popsat jídlo
  • naplánovat cestu, rezervovat letenky a hotel
  • zeptat se na cestu, najít určené místo podle pokynů
  • zařídit si ubytování � pronájem bytu

Literatura -
Poslední úprava: TAJ834 (07.11.2012)

Z: Peris E.M.,Sans Baulenas N.,Gente Libro del alumno 1, Difusión,Barcelona,2006, 9788484431381

D: Peris E.M.,Sans Baulenas, Gente Libro de trabajo 1, Difusión,Barcelona,2006, 9788484431398

D: Castro F.,Uso de la gramática española,Edelsea Grupo Didascalia,S.A.,Madrid,2012, 9788477117100

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2016)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

1. Povolání a kvalifikace. Pracovní inzeráty.

2. Získat a poskytnout informace o pracovních zkušenostech. Pretérito perfecto.

3. Nákup základních potravin. Komunikace v restauraci. Jídelníček, složení jídla, recepty.

4. Míry a váhy. Množství.

5. Datum a hodina. Cesty, plánování tras.

6. Dopravní prostředky, ubytování v hotelu či jiném ubytovacím zařízení.

7. Město: veřejné služby, kultura a volný čas, ekologie a počasí, obchod a průmysl. Obyvatelstvo, společnost a historie.

8. Vyjádřit přání a záliby, názory, souhlas a nesouhlas. Komparativ a superlativ. Vztažné věty.

9. Na návštěvě: pozdrav, vzájemné představení, rozloučení, rituály. Bydlení: prostory a zařízení.

10.Zeptat se na cestu, řídit se pokyny. Źádat a udělit svolení. Nabídnout se udělat něco. Rozkazovací způsob. Označení místa.

11.Historické události. Denní rutina.

12.Popsat životní podmínky a události v minuslosti. Sestavení biografie: věk, vzdělání, kariéra, rodinný život.

13.Užití minulých časů: pretérito perfecto, pretérito indefinido a pretérito imperfecto.

14.Opakování lexikálních a gramatických struktur.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (20.06.2017)

Znalosti na úrovni Španělština - začátečníci I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha