PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Španělština – středně pokročilí II - V834028
Anglický název: Spanish - intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Záměnnost : N834056
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (09.03.2018)
Předmět je zaměřen na důkladné osvojení gramatických a lexikálních struktur, rozšíření a zdokonalení schopnosti komunikace. Cílem předmětu je dosáhnout znalosti úrovně B1+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (09.03.2018)

Studenti budou umět:

• popsat změny

• volit mezi formálním a neformálním jazykovým registrem

• popsat hypotetické situace v přítomnosti a minulosti

Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (09.02.2021)

Z: Moreno C., Moreno V., Zurita P., Nuevo Avance 4, SGEL, 2011, 978849778532-7

D: Herrador E., Moreno C., Moreno V., Zurita P., Nuevo Avance 3 Cuadernos de ejercicios, SGEL, 2012, 9788497786713

D: Lerner I., En ninguna parte Espanol con películas, 9788498480443

D: Peris E.M.,Sánchez Quintana N.,Sans Baulenas N.,Gente Libro del alumno 3,Difusión,Barcelona,2008, 9788484431886

D: Peris E.M.,Sánchez Quintana N.,Sans Baulenas N.,Vañó Aymat A.,Gente Libro de trabajo ,3,Difusión,Barcelona,2008, 9788484431893

D: Morena C.,Temas de gramática nivel superior,SGEL,Madrid,2009, 9788497784290

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (09.03.2018)

1. Filmové žánry, plakáty, synopse.

2. Sledování filmu En ninguna parte. Vyjádření pravděpodobnosti.

3. Cesty. Minulé časy pravidelných a nepravidelných sloves.

4. Subjunktiv v přítomném čase. Vyjádření, že něco nefunguje, je rozbité, popis problému.

5. Popis povahy, vlastnosti nezbytné pro různá povolání. Vyjádření sympatií/antipatií.

6. Imigrace. Udílení rad.

7. Jazykový registr jako projev kulturního rozdílu.

8. Rady s použitím subjunktiva.

9. Kondicionály.

10. Vyjádření změn, porovnání minulosti s přítomností.

11. Rodina a její proměna.

12. Plány a vyjádření budoucnosti.

13. Upoutání pozornosti, vyjádření pobouření, získání času na rozmyšlenou, vyjádření překvapení - registr neutrálního jazyka a registr hrubého jazyka.

14. Opakování lexikálních a gramatických struktur.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (09.03.2018)

Znalosti španělštiny na úrovni B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha