PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Právní a správní aspekty ochrany životního prostředí - Z240008
Anglický název: Legislative and Administrative Aspects of Environmental Protection
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Březina Milan Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M240008, N240008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2006)

1. Vybrané pojmy z oblasti legislativy, legislativa životního prostředí všeobecně

2. Legislativa vodního hospodářství, základní zákony

3. Legislativa vodního hospodářství, prováděcí předpisy

4. Legislativa ochrany ovzduší, zákon

5. Legislativa ochrany ovzduší, prováděcí předpisy

6. Legislativa odpadového hospodářsví, zákon o odpadech, zákon o obalech

7. Legislativa odpadového hospodářsví, prováděcí předpisy k zákonům

8. Nakládání s chemickými látkami a přípravky, zákon

9. Nakládání s chemickými látkami a přípravky, prováděcí předpisy

10. Ochrana přírody, nakládání s geneticky modifikovanými organismy

11. Ochrana lesů a zemědělského půdního fondu

12. Ochrana nerostného bohatství, územní plánování a stavební řád

13. Státní politika životního prostředí

14. Systémy environmentálního managementu

 
VŠCHT Praha