PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratory of Fuels - AB251001
Anglický název: Laboratory of Fuels
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : B251001, N251005
Anotace - angličtina
The aim of the course is to teach students to determine basic physical and chemical properties of solid, liquid and gaseous fuels.
Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
Literatura - angličtina

Laboratory work manuals available via e-learning.

Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
Sylabus - angličtina

1. Distillation test and flash point of fuels.

2. Low-temperature properties of fuels and lubricants.

3. Density of petroleum products.

4. Group-type analysis of motor oil.

5. Preparative group-type analysis of petroleum products.

6. Determination of parameters of heavy heating oils.

7. Analysis of ethanol-gasoline blends.

8. Composition of LPG.

9. Determination of water, ash, and volatile combustibles in solid fuels

10. Determination of sulfur in coal by the Eschke method.

10. Calorimetry - lower and higher heating value.

11. Basic analysis of gaseous fuels, calculation of lower and higher heating value.

12. Low-temperature carbonization test of coal.

13. Determination of the corrosion rate of bioethanol.

14. Determination of the crystallization point

Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
Studijní prerekvizity - angličtina

None.

Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

The condition for completing the course is the successful completion of all prescribed laboratory works. The total mark is obtained as an arithmetic average of marks for individual laboratory works. The grade for the laboratory work is obtained as the arithmetic average of the partial grades for (i) the initial examination of the theory and the actual laboratory work procedure, (ii) the experimental work itself, and (iii) the quality of the laboratory protocol processing.

Poslední úprava: Staš Martin (16.09.2023)
 
VŠCHT Praha